Plénum ČOV: Olympijský výbor pracoval s přebytkovým rozpočtem

[ title]
Novelizace stanov, hospodaření ČOV či přijetí nového člena mělo na programu Plénum ČOV, které čtvrtý dubnový čtvrtek zasedalo v budově České národní banky v Praze.

Hospodaření ČOV v roce 2014

Příjmy Českého olympijského výboru v roce 2014 dosáhly téměř 707 milionů korun. Přebytek činí 9,9 milionů, plánovaný rozpočet byl přitom mírně schodkový. Oproti minulosti pracoval výbor s výrazně vyššími příjmy díky novele loterijního zákona, na základě které loterijní společnosti poukázaly část odvodů na sport.

„Rok 2014 se zapíše do české historie nejenom díky skvělému vystoupení našich sportovců na olympijských hrách v Soči. Prošli jsme zásadními změnami ve financování sportu. Naším cílem je ukázat veřejnosti i politikům, že hospodaříme zodpovědně a transparentně,“ uvedl Jiří Kejval, předseda ČOV.

Rozpočet opět s loterijními odvody

V roce 2015 plánuje Český olympijský výbor hospodařit s rozpočtem ve výši 591 milionů korun, z toho předpokládá příjmy z loterií ve výši 400 milionů. Provozovatelé loterií a kurzových sázek odvedli za uplynulý rok na sport téměř 444 milionů korun. Peníze olympijský výbor transparentně dělí na sport mládeže. Čerpání financí nedávno prověřil audit KPMG, který konstatoval, že veškeré prostředky z loterijních odvodů, které v roce 2014 obdržely sportovní spolky na podporu sportu mládeže, splňují kritéria stanovená Českým olympijským výborem.

Odvody zůstávají zachovány i v roce 2015. K 17. 4. 2015 obdržel ČOV prostředky za první kvartál roku 2015 ve výši téměř 124 milionů korun. Z toho již zaslal 84 milionů sportovním organizacím a na dlouhodobé projekty podporující sport mládeže a zdravý životní styl. Čtyřicet milionů bude rozděleno mezi jednotlivé kraje.

Aktualizovaná Pravidla pro čerpání finančních příspěvků z prostředků darovaných Českému olympijskému výboru ze strany loterijních společností a rozdělení první splátky za rok 2015 jsou k dispozici  zde ...   

Centrální matrika sportu

Český olympijský výbor ve spolupráci se sportovním prostředím a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy intenzivně pokračuje ve vývoji Centrální matriky sportovců. Ta bude v budoucnu sloužit MŠMT, v jehož rozpočtu jsou alokovány státní prostředky na podporu sportu, k výpočtu dotací jednotlivým spolkům na základě databáze aktivních sportovců.

Novela stanov Českého olympijského výboru

ČOV novelizuje stanovy. Vedle formálních změn, které vyžaduje nový občanský zákoník, a sladění se standardy MOV, se ruší jedna ze složek ČOV – Český klub regionálních zástupců.

Zpráva ombudsmana

Od ledna 2014 posuzoval ombudsman ČOV Alexander Károlyi devatenáct podání a poskytl několik odborných vyjádření. Předmětem posouzení byly zejména podněty směřující k legislativě sportovních předpisů, resp. k jejich respektování, dále ke sportovní etice, k mimosoudnímu řešení soudního sporu, k rozhodnutí sportovních orgánů, podněty ke stanovám sportovních subjektů, ale i dotazy směrem k zákonům ČR a k jejich dopadům na sportovní prostředí. Více informací zde  .

Valné shromáždění Evropských olympijských výborů

V listopadu letošního roku se v ČR po šestnácti letech uskuteční Valné shromáždění Evropských olympijských výborů (EOV). V listopadu 1999 už v České republice EOV zasedaly, v červnu 2003 pak Praha přivítala i nejvyšší představitele sportovního prostředí, když hostila 115. zasedání Mezinárodního olympijského výboru. Termín valného shromáždění EOV je stanoven na 19. až 21. listopadu 2015. Praha přivítá špičky sportovní diplomacie. Přijede předseda MOV Thomas Bach i šéf Asociace národních olympijských výborů šejk Ahmad Al-Fahad Al-Sabah.

Medaile Tibi Gratias pro Františka Dvořáka

Medaili Tibi Gratias („Tobě děkuji“) obdržel osminásobný šéf olympijské mise a dlouholetý místopředseda Českého olympijského výboru František Dvořák, který ukončil své působení na ČOV na konci minulého roku.

ODM, Evropský olympijský festival mládeže. A Evropské hry

V červnu letošního roku proběhne v Plzeňském kraji další ročník projektu ČOV s názvem Olympiáda dětí a mládeže pro reprezentace ze všech krajů v ČR. Mladí sportovci do osmnácti let se v červenci zúčastní Evropského olympijského festivalu v gruzínském Tbilisi (EYOF). Stotřicetičlenná česká výprava bude od 12. do 28. června soutěžit na historicky prvních Evropských hrách v Baku.


Na zimním EYOFu pořádaném letos v Rakousku a Lichtenštejnsku soutěžilo 66 českých sportovců ve věku 14–18 let. Hokejisté získali stříbro a smíšený tým skokanů na lyžích bronz.
Česko sportuje

Aktivity v rámci kampaně Česko sportuje, kterou Český olympijský výbor odstartoval v roce 2013, rozhýbaly v roce 2014 statisíce dospělých i dětí. Klíčovým projektem zaměřeným na školáky se stal Sazka Olympijský víceboj, jehož disciplíny plnilo v uplynulém roce 200 tisíc dětí. Více než 400 tisíc lidí sportovalo a fandilo českým olympionikům v Olympijském parku Soči – Letná. Tam za odměnu zavítali také žáci ze škol, jež uspěly v soutěži Moje olympiáda. Vznikl internetový portál Sport v okolí, který je úzce propojen právě s Olympijským vícebojem a dětem a jejich rodičům ukáže nejbližší sportovní kluby v jejich okolí. ČOV na projektu Česko sportuje spolupracuje s řadou organizací, především s Českou unií sportu.

Složky a komise

V roce 2014 vyvíjely intenzivní činnost i složky a komise olympijského výboru – ať už pořádáním odborných konferencí a setkání či publikační činností. „Jsem rád, že naplňují svůj účel – jsou hnacím motorem ČOV, jsou nositeli erudice ve svém oboru, oslovují laickou i odbornou veřejnost. Přicházejí se zajímavými a atraktivními projekty a daří se jim tak efektivně šířit olympijskou myšlenku,“ dodává Jiří Kejval.

Nový člen ČOV – Česká unie kolečkových bruslí

Plénum Českého olympijského výboru schválilo přijetí nového člena, stala se jím Česká unie kolečkových bruslí.

(ps s využitím zprávy ČOV,  Sportovnílisty.cz, Foto: Petr Skála)