Miroslav Jansta obhájil post předsedy České unie sportu

Českou unii sportu, největší sportovní spolek v zemi, povede další čtyři roky Miroslav Jansta. Rozhodli o tom delegáti volební Valné výboru,  která se uskutečnila ve středu 24. června 2020 ve Sportovním centru Nymburk. 

SportovniListy.cz byly na místě děje...Za posledních osm let se Česká unie sportu změnila ve stabilní a respektovanou organizaci, které se podařilo dlouhodobě zabezpečit zhodnocení majetku a posílit servis pro členské kluby. 

Jak říkám...„Z naší iniciativy vznikla novela zákona o podpoře sportu, kterou byla ustanovena samostatná instituce pro sport v České republice, tedy Národní sportovní agentura. Soustavným tlakem byla zásadně navýšena státní finanční podpora sportu,“ zhodnotil  Valnou hromadou uzavřené čtyři roky fungování České unie sportu Miroslav Jansta, který dodal, že za snahu  o lepší podmínky a transparentnost při rozdělování dotací byla Česká unie sportu dokonce  obviněna policií.

„To nás však nezastavilo v aktivitách, naopak. Brali jsme to jako příležitost více prezentovat svoji činnost,“ prohlásil Jansta, který do volby  na Valné hromadě šel s více než 40 nominacemi.

Valná hromada totiž byla volební a kromě předsedy se volil i šestnáctihlavý Výkonný výbor a Revizní komise České unie sportu.

Pro staronového předsedu, který byl jediným kandidátem, se rozhodlo všech 143 delegátů, z toho  66 ze sportovních svazů  a 77 z klubů a z tělovýchovných jednot.

Jak říkám...„Je to nejsilnější mandát a zároveň projevení důvěry. Jsme tu od toho, abychom bojovali za základní články českého sportu a za lidi, kteří přivádí děti ke sportování ve svém volném čase. Na to se chceme zaměřit také v následujícím období,“ prohlásil Miroslav Jansta, který bude vstupovat do své třetí volební funkce v čele spolku s více než milionem členů.

„Mé zvolení je oceněním práce mé a mého týmu. Tak silný mandát jsem nečekal.  A není to fráze. Je to pro mě velká satisfakce. Je to silnější mandát než dříve, kdy jsem kandidoval,“  prohlásil ke svému  zvolení Miroslav Jansta, aby dodal, co má v plánu na další volební období. 

„Rádi bychom také zahájili konkrétní kroky k získání nového sídla ČUS, důstojného společného zázemí v Praze pro národní sportovní svazy. Právě svazy jsou pilíře struktury českého sportu, garanty rozvoje pro celé naše odvětví, jejich kvality a úspěšnosti,“ dodal  Jansta, který za jeden z hlavních problémů uvedl, že klesá základna dobrovolníků.

„Náš aktuální průzkum mezi kluby potvrdil velmi nepříjemný trend. Dobrovolníci, kteří vedou kluby či jednoty, stárnou. Zároveň mají problém najít své zástupce, kteří k tomu nemají dostatečné podmínky. Kvůli tomu může sport na vesnicích či v menších městech zanikat," konstatoval znovuzvolený předseda České unie sportu. 

Jansta za  hlavní úkol pro následující čtyři roky považuje  stabilizaci služeb pro členy ČUS, které tvoří více než 7000 TJ/SK a přes 70 svazů. Dále se Česká unie sportu chce zasadit  o navýšení státní podpory pro výstavbu a modernizaci sportovišť. Jansta hodlá rovněž spolupracovat s Národní sportovní agenturou na rozvoji podmínek pro sport v ČR, a to i v rámci školského systému v oblasti výchovy ke sportu a motivace mládeže k pohybovým aktivitám.

Ve výkonném výboru jsou noví členi

Výkonný výbor si také zvolil nové členy, a to Janu Havrdovou, prezidentku Českého svazu aerobiku a fitness, Lukáše Heřmanského z Českého svazu lyžařů a Martina Malíka z Fotbalové asociace ČR. Pozici obhájili Karel Bauer (jachting), Petr Ditrich (baseball), Filip Hobza (americký fotbal), Ivo Kaderka (tenis) a Libor Varhaník (atletika).

Vzácnými hosty na Valné hromadě byl válečný veterán Emil Boček a předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička, který ve svém vystoupení řekl, že jeho agentura i Českou unii sportu čeká  spousta práce pro nastavování transparentnějších podmínek.

Jak říkám...„Já věřím, že Česká unie sportu nám pomůže nastavit podmínky, především pro přímé financování klubů a jednot,“ prohlásil Milan Hnilička.

NOVÉ VEDENÍ České unie sportuPředseda: Miroslav Jansta
Výkonný výbor: Miroslav Jansta, Jaroslav Chvalný, Pavel Suk, Zdeněk Krátký, Jiří Peřina, Zdeněk Kubec, Jaroslav Čepčář, Vítězslav Holub, Marek Hájek, Karel Bauer, Petr Dittrich, Jana Havrdová, Lukáš Heřmanský, Filib Hobza, Ivo Kaderka, Martin Malík, Libor Varhaník.


(ju, ps, SportovníListy.cz, Česká unie sportu, foto: Petr Skála)