Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy prosí sportovní kluby o trpělivost

[ title]
"U 5.820 klubů je rozhodnuto o dotaci, zbývá posledních 130," píše se ve zprávě uvedené na ministerském webu. O co jde?

Ministerstvo školství mládeže a  tělovýchovy aktualizovalo informace o stavu a vyplácení prostředků k 31. 10. 2019 v rámci Výzvy MŮJ KLUB 2019. Informace o přidělených dotací jsou zveřejňovány až po ukončení dotačních řízení a vyplacení prostředků na účty žadatelů. Seznamy jsou zveřejňovány po částech („vlnách“), které jsou postupně od počátku letošního roku předkládány poradě vedení ministerstva a dochází k vyplacení dotace všem žadatelům v rámci celé části. Do jednotlivých částí jsou žadatelé zařazováni po kontrole žádosti (včetně vyúčtování a finančního vypořádání dotace za rok 2018) a po odstranění vad žádosti či úpravě žádosti. V prvních „vlnách“ byla navržena dotace zejména subjektům, jejichž žádosti byly po formální i věcné stránce v pořádku anebo v roce 2018 dotaci neobdržely.

K 31. říjnu 2019 v rámci výzvy MŮJ KLUB 2019 již byla navržena dotace u 5.416 žadatelů v celkovém objemu 1 256 756 616 Kč.

U 67 žadatelů je usnesením zastaveno dotační řízení, a to z důvodu nesplnění formálních náležitostí (nejčastěji se nejedná o oprávněného žadatele) nebo z důvodu zpětvzetí žádosti.

U 337 žadatelů dojde k zamítnutí dotace z důvodu nesplnění podmínek stanovených výzvou.

Zbývá 130 klubů. U 70 z těchto klubů se odstraňují nedostatky v žádostech a 60 klubů na výzvu k opravě nereaguje.

Celkem v roce 2019 v rámci Výzvy MŮJ KLUB 2019 žadatelé podali  5.950 žádostí, které se odbor sportu snaží v co nejkratším termínu zpracovat.

Seznam proplacených žádostí Ministerstvo zveřejnilo 4. listopadu 2019 po aktualizaci dat zde.

"Prosíme o trpělivost," píše se na konci tiskové zprávy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

(ps, MŠMT, SportovníListy.cz, foto: Petr Skála)
Zdeněk Ertl: Zábava, nebo zdraví?

Zdeněk Ertl: Zábava, nebo zdraví?

30.3.2020 17:09:42

V sobotu mi zavolal kamarád, vrstevník, s kterým se dobře známe, ale poměrně dlouho jsme se neviděli. Dlouho se jako schopný trenér a manažer pohybuje ve sportovním prostředí. Samozřejmě jsme m...