O ocenění titulem Mapa roku 2022 usilovala i nominovaná kartografická díla pro turisty a návštěvníky Prahy


Česká kartografická společnost v roce 2023 uspořádala 25. ročník soutěže Mapa roku. Odborná komise pro soutěž Mapa roku přihlášená kartografická díla vydaná na území České republiky v roce 2022 zhodnotila a určila nominace a vítěze tohoto prestižního kartografického ocenění.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Mapa roku 2022 proběhlo za účasti široké kartografické komunity ve středu 3. května  2023 v Praze v budově vědeckotechnických společností na Novotného lávce 5.

Je vhodné uvést, že hodnocení produktů  a stanovení nominace na ocenění Mapa roku 2022 provedli v  úterý 18. dubna  2023 členové hodnotící komise na Katedře geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci na společném mnohahodinovém jednání.

O titul Mapa roku 2022 totiž  usilovalo celkem 17 producentů z celé České republiky a 25 autorů studentských prací z pěti vysokých škol. Počet přihlášených produktů v kategoriích bylo následné: Atlasy, soubory a edice map 23; Samostatná kartografická díla 32; Kartografická díla pro školy a vzdělávání 9; Studentské kartografické kvalifikační práce 25; Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu 8.


NOMINACE A OCENĚNÍ MAPA ROKU 2022

ATLASY, SOUBORY A EDICE MAP

Do kategorie bylo přihlášeno 23 produktů od 10 vydavatelství. Nominace obdržely čtyři atlasy a jeden soubor map.

Historický atlas měst České republiky, svazek č.  34 Dvůr Králové nad Labem
Historický ústav Akademie věd ČR

Atlas vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v České republice
Univerzita Palackého v Olomouci

Atlas nářečí českého jazyka – deklinace substantiv
Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR, Univerzita Palackého v Olomouci)

Atlas vzdělávání, sociálních služeb a zaměstnanosti osob se zdravotním postižením v České republice
Univerzita Palackého v OlomouciVítězným dílem je publikace ...

Geology, Soil Environment and Hydrogeology of the Sidama Region, Ethiopia. Thematic geoscientific maps at a 1:100,000 scale and explanatory notes
Česká geologická služba

Soubor tematických map v měřítku 1 : 100 000 a doprovodných textových vysvětlivek je kompilací geovědních informací o geologickém, hydrogeologickém a pedologickém prostředí regionu Sidama (Etiopie). Mapy poskytují životně důležité informace o rozložení a stavu přírodních zdrojů, které napomáhají při přijímání informovaných a objektivních rozhodnutí státní správy i místní samosprávy při využívání přírodních zdrojů v této oblasti Etiopie. Téměř všechna data vizualizovaná v mapách jsou primárními daty, včetně topografického podkladu. Metodika zpracování vychází z pravidel výzkumu ověřených v Česku. Soubor map je výsledkem několikaleté spolupráce českých a etiopských odborníků.SAMOSTATNÁ KARTOGRAFICKÁ DÍLA

Do kategorie bylo přihlášeno 32 produktů od 13 vydavatelství. Nominace obdrželo pět tematických map.

Šumava – Pláně 1 : 25 000
Geodézie On Line, spol. s r.o.

Top atraktivity Slezsko-Moravské pohraničí
SHOCart, spol. s r. o.

Výsledky vývoje tvrdého y
Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR, Univerzita Palackého v Olomouci


Železniční síť v České republice
Správa železnic, státní organizace

Vítězným dílem je publikace ...

Praha – mapa veřejné dopravy a schéma linkového vedení PID
ROPID – Regionální organizátor pražské integrované dopravy

Mapa obsahuje přehledné schéma veřejné hromadné dopravy v Praze, v němž jsou zakresleny všechny linky zahrnuté do systému pražské integrované dopravy, včetně všech zastávek. Každá linka nebo skupina linek má svou vlastní barvu, což usnadňuje orientaci v mapě, zejména u autobusových linek, kterých je v Praze velký počet. Mapa je k dispozici ve formě skládaného letáku, který je zdarma k vyzvednutí v infocentrech, nebo ke stažení na webu pid.cz či ve velkoplošných vitrínách v ulicích Prahy. Na zesvětleném mapovém podkladu z dat IPR Praha jsou liniovými znaky rozlišeny i druhy dopravního prostředku, zastávky a čísla linek.DIGITÁLNÍ KARTOGRAFICKÉ PRODUKTY A APLIKACE NA INTERNETU

Do kategorie bylo přihlášeno 8 produktů od 7 vydavatelství či autorů. Nominace obdrželo pět kartografických děl.

Vrstevnice DMR 5G
Zeměměřický úřad

Využití rozšířené reality pro vizualizaci zaniklé obce Zhůří
František Mužík, České vysoké učení technické v Praze

Zvukový panel – Jak se kde mluvilo a mluví
Univerzita Palackého v Olomouci, Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR

Žákovský atlas – interaktivní verze
Kartografie Praha, a. s.

Vítězným dílem je publikace ...

Mapový portál Vltava – proměny historické krajiny
České vysoké učení technické v Praze

Mapový portál představuje zaniklou vltavskou poříční krajinu a její proměny. Jde o soubor čtyř aplikací: 2D mapovou aplikaci, 3D webovou scénu, 2D a 3D synchronizovanou mapovou aplikaci a aplikaci se dvěma 2D synchronizovanými okny. Od pramenů Vltavy po Prahu jsou v portálu mapy tři časových hladin: cca polovinu 19. století, 50. léta 20. století a současnost. Portál obsahuje vektorový model land-use ve třech časových hladinách a vybrané rukopisné mapy toku. Mapová aplikace je zároveň platformou pro prohlížení lokalizovaných historických fotografií a pohlednic prezentovaných aktivním znakem v mapě.KARTOGRAFICKÁ DÍLA PRO ŠKOLY A VZDĚLÁVÁNÍ


Do kategorie bylo přihlášeno 9 kartografických děl. Nominace obdržely tři atlasy a jedna výstava s mapami.


Žákovský atlas – interaktivní verze
Kartografie Praha, a. s.

Kriticky ohrožené jevy našich nářečí (výstava s mapami)
Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR, Univerzita Palackého v Olomouci

Česko-ukrajinský atlas
Kartografie Praha, a. s.

Vítězným dílem je publikace ...

Ilustrovaný atlas světa
Kartografie Praha, a. s.

Osmiletá dvojčata Anička a Kryštof se jednoho dne rozhodli, že připraví atlas světa pro malé cestovatele, jako jsou oni. Vydali se na dlouhou cestu, při které navštívili všechny světadíly a formou poutavých ilustrací, cestovního deníku a dalších zápisků předávají své zážitky a poznatky svým vrstevníkům. Atlas je pro lepší přehlednost rozdělen do dvou částí. V první se děti na cestu teprve chystají, zjišťují informace o Sluneční soustavě, planetě Zemi a světu obecně. Druhá část je cestovatelská. Děti putují světem a každý světadíl představí pomocí přehledné mapy a velké celostránkové ilustrace se spoustou zajímavostí. Součástí je i část věnovaná cestování po Česku. Vše je napsáno a nakresleno z pohledu dětí, srozumitelně a poutavě. V atlasu jsou zařazeny motivy, které vybízí děti k vlastní aktivitě.STUDENTSKÉ KARTOGRAFICKÉ PRÁCE

Do kategorie bylo přihlášeno 25 seminárních, bakalářských či diplomových prací z pěti českých vysokých škol. Nominace obdržely tři bakalářské a dvě diplomové práce:

Webová aplikace přírodních katastrof
Marek Hoffmann, České vysoké učení technické v Praze

Gamifikovaný průvodce Zdíkovým palácem
Radim Holub, Univerzita Palackého v Olomouci

Tematický atlas skautingu
Petra Krsková, Univerzita Karlova

Mapový průvodce po zajímavých místech Olomouckého Moravskoslezského kraje
Jakub Pospíšil, Univerzita Palackého v Olomouci

Vítězným dílem je publikace ...

Tyfloprůvodce po vybraných památkách Česka
Jakub Žejdlík, Univerzita Palackého v Olomouci

Hlavním výstupem diplomové práce studenta Jakuba Žejdlíka z Univerzity Palackého v Olomouci je tyfloprůvodce připravený k publikování jako souborné dílo, dílčí zpracované památky jsou ale i přímo ke stažení a k tisku uveřejněny na webových stránkách práce a zájmová veřejnost je již aktivně využívá. Jedná se o ucelenou sadu pro prezentaci vybraných historických památek osobám se zrakovým postižením, jaká je v národním měřítku unikátní.Hodnotící komise pro soutěž Mapa roku 2022 udělila nad rámec cen udělovaných v jednotlivých kategoriích tři zvláštní ocenění


Kartografii Praha za rychlou kartografickou podporu ukrajinským dětem na českých školáchKatedře geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci  za dlouholetou a kvalitní kartografickou produkci v edici M.A.P.S.Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR a Univerzitě Palackého v Olomouci za kvalitní kartografickou vizualizaci problematiky nářečí českého jazyka .
Líbil se vám článek? Máte k němu nějakou připomínku nebo zajímá vás diskuse k němu? Více na facebookovém profilu webu SportovníListy.cz 
zde.

(Petr Skála pro SpotovníListy.cz s využitím zprávy na cartography.cz, foto: Petr Skála)