Národní sportovní agentura představila nové složení Arbitrážní komise

Předseda Národní sportovní agentury Filip Neusser jmenoval k 1. listopadu 2021 nové složení Arbitrážní komise Národní sportovní agentury. Novou předsedkyní komise se stala JUDr. Markéta Vochoská Haindlová, LL. M.

Arbitrážní komise Národní sportovní agentury je národním odvolacím orgánem ve smyslu Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v České republice. Komise posuzuje a rozhoduje ve věcech odvolání proti rozhodnutí prvostupňového disciplinárního orgánu sportovní organizace ČR (svazy, unie, výbory, asociace, federace apod.) ve všech věcech porušení antidopingového pravidla sportovcem nebo jinou osobou. Funguje také jako prvostupňový orgán, nemá-li sportovní organizace ČR ustanoven disciplinární orgán na prvním stupni řízení, nebo sportovec nebo jiná osoba, která se dopustila porušení antidopingového pravidla, nespadá do pravomoci žádné sportovní organizace ČR. A lze se na ní obrátit s žádostí o přezkum rozhodnutí o zamítnutí žádosti o terapeutickou výjimku Komise pro terapeutické výjimky ADV ČR.


Jak říkám...

„Markéta Haindlová má pověst experta, který chce problémy sportovního prostředí řešit férově a transparentně a dokáže je posunovat dopředu. Proto jsme jako předsedkyni vybrali ji,“ okomentoval výběr předseda Národní sportovní agentury Filip Neusser.

Vedení NSA připravuje ve fungování arbitrážní komise revoluci, která by měla změnit její fungování po vzoru evropských a světových zemí.

Jak říkám...

„Chceme, aby arbitrážní komise fungovala na stejném systému, jako je například v Německu nebo Švýcarsku. Usilovně na tom pracujeme, změna by měla být již v průběhu letošní zimy,“ nastínil další plány předseda NSA Filip Neusser.Novými členy Arbitrážní komise NSA jsou:
Předsedkyně: JUDr. Markéta Vochoská Haindlová, LL. M

Tajemník:       JUDr. Jiří Fuchs, Ph.D.

Členové:         Ing. Ivana Vohnická

doc. JUDr. Petr Šustek, PhD.

JUDr. Pavel Hamerník, Ph.D.

PhDr. RNDr. Ing. Jana Jaklová Dytrtová, Ph.D.


(Jakub Večerka, Národní sportovní agentura, SportovníListy.cz, foto: Petr Skála)