Česká unie sportu nadále trvá na změně stanov Českého olympijského výboru

Česká unie sportu nevzdává dlouhodobé úsilí o narovnání stanov ČOV do souladu s českým právním řádem a Olympijskou chartou. Právní stanoviska jednoznačně potvrzují, že stávající stanovy olympijského výboru tyto základní požadavky nesplňují. Největší sportovní spolek v republice také požaduje rovné zastoupce Českého olympijského výboru   ČOV. Znovuzvolení Jiřího Kejvala do čela Českého olympijského výboru   považuje Česká unie sportu  za problematické, zástupci unie ale nepřestanou naléhat, dokud se stanovy neupraví. 

Jak říkám...„Podle nezávislých právních analýz stanovy Českého olympijského výboru   porušují základní principy spolkového práva a je ostudné, že jsou stále platné a vedení ČOV aktivně neusiluje o jejich změnu. Valná hromada ČUS, delegáti národních svazů, jednot a klubů opakovaně ke změně těchto stanov vyzývá,“ prohlásil Miroslav Jansta, předseda České unie sportu.


Výkonný výbor České unie sportu doporučil volit do vedení Českého olympijského výboru   a dalších orgánů kandidáty, kteří mají v programu nápravu stávajících nedostatků. To v osobě Jiřího Kejvala doposud nebylo možné, protože se podle ČUS vyhýbal konstantně požadavkům členů.

Jak říkám...

„Za předsedu olympijského výboru je zvolený člověk, který prokazatelně lže a praktikoval prokorupční jednání, když Český olympijský výbor  opakovaně zval, hostil a obdarovával na sportovních akcích řadové úředníky ze státní správy, kteří rozhodovali o dotacích. To není můj subjektivní názor, ale stanoviska od právních kanceláří,“ komentoval Miroslav Jansta aktuální volbu. 


Plénum Českého olympijského výboru   vedle nominace výpravy na OH do Tokia schvalovala i další usnesení, na kterých se podílela ČUS. Mezi jinými také některá, která mohou část kritizovaných nedostatků v ČOV napravit.

Jak říkám...


„Mnoha lidem je jasné, že po znovuzvolení Jiřího Kejvala do čela ČOV se sportovní prostředí nesemkne. Členové výkonného výboru Českého olympijského výboru   by ale měli najít odvahu nedostatky napravit. Objektivních důkazů, že ne vše v ČOV je v pořádku, mají dostatek. Šest let už upozorňujeme na změnu stanov Českého olympijského výboru,“ prohlásil Miroslav Jansta


Problematická je skutečnost, že aktuální stanovy prohlásily za členy Českého olympijského výboru   osoby, které tuto organizaci nezaložily a plénum nerozhodlo o jejich přijetí. Jejich členství je zcela netransparentně vytvářeno prostřednictvím statutů složek spolku. Jde například o český klub olympioniků, fair play, paralympiků, sportovních svazů nebo trenérů.

Jak říkám...


„Za honosnými jmény se však skrývají neformální entity bez právní subjektivity. Je to jako kdybychom si v rámci struktur České unie sportu založili komisi pro podporu současného předsedy Jansty a těmto nečlenům ČUS dali volební právo,“ prohlásil Marek Hájek, místopředseda ČUS.  

 

Vady na současných stanovách Českého olympijského výboru 
- Spolkové právo je založeno mimo jiné na rovnosti práv členů spolku. Všichni členové Českého olympijského výboru   by měly proto mít stejná práva a povinnosti, nebo by mělo být upraveno dvojí členství s rozdílnými právy a povinnostmi. Nic takového však stanovy Českého olympijského výboru   neobsahují. 

- Stávající stanovy navíc prohlásily za členy Českého olympijského výboru    i osoby, které ČOV ani nezaložily, ani plénum Českého olympijského výboru   nerozhodlo o jejich přijetí. Stanovy tedy prohlašují stanovy za členy Českého olympijského výboru osoby, jejichž členství je zcela netransparentně vytvářeno prostřednictvím statutů složek spolku, které nejsou ani součástí stanov.

- Stávající stanovy dále fakticky rozdělují členy na ty, kteří mají právo účastnit se a hlasovat na plénu Českého olympijského výboru, a členy kteří právo účastnit se a hlasovat na plénu ČOV nemají, a nemají tak vlastně práva žádná, i když se jedná i o členy, kteří spolek založili. Mezi takové členy patří i Česká unie sportu. 

- Základní práva člena Českého olympijského výboru, tedy účastnit se a hlasovat na plénu Českého olympijského výboru  tak nemá téměř žádný ze zakládajících členů Českého olympijského výboru, ani z těch, kteří byli za členy přijati plénem. Toto právo je však přiznáno osobám, které stanovy označují jako zástupce složek Českého olympijského výboru. 

- Členství ve složkách Českého olympijského výboru, které sice nemají žádné právní zakotvení a jedná se pouze o neformální entity, vykazuje značné problémy, protože například za členy složky Český klub sportovních svazů, organizací a institucí jsou považovány i organizace bez právní subjektivity, a to organizační složky státu. Navíc ministerstva narušují suverenitu a nezávislost spolku, což je nepřípustné.

- Stanovy Českého olympijského výboru tak nastolují situaci, kdy velká část členů, a to i těch, kteří spolek založili, jako např. ČUS, nemají právo účastnit se a hlasovat na nejvyšším orgánu spolku, a nemají tak vlastně práva žádná, a naopak existuje velká skupina osob, jejichž členství je v rozporu s principy spolkového práva, ale i samotnými stanovami, které právo účastnit se a hlasovat na plénu ČOV v rozporu s právem mají. 

(Jiří Uhlíř, Česká unie sportu, SportovníListy.cz, foto: Petr Skála)