Znovuzrozená prvorepubliková Beta se poprvé vznesla před veřejností


Uvedení „staro-nového“ letounu Be-50 Beta Minor do provozu je významným okamžikem pro české letectví. První oficiální let stroje, který po dvě desetiletí vznikal v Leteckém muzeu Kbely pod vedením Jana Klabana a nyní je součástí sbírek VHÚ, se odehrál 19. června 2015 na letišti v Mladé Boleslavi, u Leteckého muzea Metoděje Vlacha.

Letouny Beneš-Mráz Beta Be-50 Minor stály na počátku jedné z úspěšných řad strojů předválečné československé firmy Beneš - Mráz ve východočeské Chocni. Mezi roky 1936-1939 bylo vyrobeno celkem 43 letounů. Po osmdesáti letech od vzletu prvního prototypu (1935) se 19. června 2015, na mladoboleslavském letišti u Leteckého muzea Metoděje Vlacha, vznesl nový letoun Be-50, a to s výrobním pořadovým číslem 44.

Tento letoun byl stavěn po více než dvacet let v rámci Vojenského historického ústavu Praha, v Leteckém muzeu Kbely jako létající historický exponát. Práce probíhaly pod vedením restaurátora letadel Jana Klabana a četného okruhu jeho přátel, odborníků a za přispění mnoha firem. Letadlo bylo stavěno podle původních plánů získaných z choceňské firmy a dle dobových technologií; nejde tedy o repliku historického letadla, ale další kus z kdysi již ukončené série.

Oficiální uvedení letadla do letového provozu znamenalo skutečně významnou chvíli jak pro Vojenský historický ústav Praha, do jehož sbírek Be-50 náleží, tak pro všechny letecké odborníky a nadšence. Ředitel VHÚ, plukovník Aleš Knížek v úvodním projevu na celé akci zmínil onu dlouho cestu, která vedla od původní myšlenky až k její realizaci a ocenil úlohu, kterou Jan Klaban v celém procesu sehrál. Vedle díků ze strany VHÚ se Janu Klabanovi také dostalo zaslouženého a dlouhého potlesku vestoje od všech přítomných.

Vzlet letadla byl významným okamžikem pro VHÚ

"Ať má tolik přistání, kolik startů...!" popřál pak při slavnostním křtu na ploše letiště letadlu vedoucí muzea Metoděje Vlacha, ing. Vladimír Handlík. Letoun pokřtil s ředitelem VHÚ a Janem Klabanem i náměstek hejtmana Středočeského kraje Mgr. Karel Horčička, k významným hostům patřili i Josef Rada, ředitel Úřadu pro civilní letectví a také člen představenstva Škoda Auto, Michael Oeljeklaus.

Poděkování za pomoc při celé akci míří také k Leteckému muzeu Metoděje Vlacha, Úřadu pro civilní letectví, Řízení letového provozu České republiky a společnosti Air Service Pilot Klub Strunkovice, která nyní tento stroj ze sbírek VHÚ provozuje.

Po křtu letadla už následoval okamžik, na který se všichni přítomní asi nejvíce těšili: první oficiální vzlet letadla Beneš-Mráz Be-50 Beta Minor. Do kokpitu tohoto dvoumístného dolnoplošníku usedli pilot Jaroslav Krištof a Bohumil Rosička. Motor zprvu nechtěl naskočit, ale po několika pokusech se nahození zdařilo a letadlo narolovalo na startovací dráhu. Vzlet byl plynulý a bez obtíží a letoun pak několikrát přeletěl nad zraky přítomných diváků, aby posléze bezpečně dosedl opět na zem.

Cesta započatá už koncem osmdesátých let 20. století tak byla nakonec korunována skutečným úspěchem. Stará a zároveň nová Beta Minor se vydala na svoji pouť.

(ps s využitím zprávy na webu MO ČR, Sportovnilisty.cz, Foto: Vojenský historický ústav)