Výkonný výbor České unie sportu sečetl covidové ekonomické ztráty


Výkonný výbor České unie sportu  sečetl covidové ekonomické ztráty a poukázal na neúnosnost testování sportujících dětí
Po tříměsíční prázdninové přestávce se uskutečnilo 14. září 2021 v Praze na Strahově zasedání Výkonného výboru České unie sportu. V jeho úvodu podal předseda České unie sportu  Miroslav Jansta podrobné informace o aktuálních problémech sportovního prostředí.

Mimo jiné konstatoval, že výše státní podpory sportu, která se objevila v návrhu státního rozpočtu na rok 2022, je nedostatečná. Původní návrh zněl na 5,9 miliardy korun. Po řadě jednání Národní sportovní agentury, ale také předsedy České unie sportu, se podařilo návrh navýšit na 7,5 miliardy korun. Přesto však sport zůstává i nadále finančně podhodnocen a zdaleka nedosahuje částky, jakou v České republice dostává kultura. Navíc sport stále postrádá rozpočtovou stabilitu alespoň na tříleté období.

Ředitel ekonomických agend České unie sportu   Pavel Benda předložil výboru rozbor výsledku hospodaření České unie sportu   za období leden až červen 2021. Propad hospodaření v porovnání se stejným obdobím roku 2019, což byl poslední rok nepostižený covidovou pandemií, činí 63,3 milionu korun – ze zisku 21,5 milionu korun v prvním pololetí 2019 do ztráty 41,8 milionu korun v letošním roce. Opakuje se tedy situace z roku 2020.

Vysoké finanční ztráty způsobené několikaměsíčním nuceným uzavřením všech středisek České unie sportu   poté, co stát svými zásahy výrazně omezil podnikání, přitom nelze nahradit ani maximálním využitím státních kompenzačních podpor Covid-19 a výzev, o něž mohla Česká unie sportu žádat. Navzdory různorodosti poskytovatelů těchto covid-dotací či odlišných a často nepřehledných administrativních podmínek podal České unii  sportu   od dubna 2020 devatenáct žádostí o dotaci a uplatní dvě žaloby o náhradu škody. Česká unie sportu mohla požádat o 59,554 milionu korun, celkově byla zatím vyplacena částka 52,131 milionu korun.

Výkonný výbor České unii  sportu se kriticky zabýval také současnými opatřeními MZ ČR pro sportování dětí, souvisejícími s testováním na Covid-19. Zatímco v základních a středních školách testování 9. září skončilo, s výjimkou školního plavání však i nadále přetrvává povinnost opakovaně jednou týdně testovat děti ve sportovních klubech pro účely tréninkových aktivit a rovněž před soutěžními aktivitami. VV České unii  sportu  považuje za neúnosné, aby stát tímto způsobem omezoval sportovní činnost mládeže. Nastavený režim přesahuje rámec státem hrazených testů a na rodiče a kluby je vedle povinnosti zajištění testu částečně přenesena i finanční zátěž v podobě jejich úhrady.

Výkonný výbor České unii  sportu  také schválil rozdělení finančních příspěvků pořadatelům sportovních akcí pro veřejnost, zařazených do projektu ČUS – Tipsport Sportuj s námi. Celková výše podpory za druhé pololetí roku 2021 dosáhne 2,9 milionu korun. VV ČUS také vyhověl žádosti České Muythai Asociace o poskytnutí půjčky z Rezervního fondu sportovních svazů sdružených v ČUS ve výši 600 000 korun.

Česká unie sportu současně podpořil přípravu Kulatého stolu pod názvem „Podpora pohybové aktivity a sportu jako politická a společenská priorita“ za účasti politiků a lékařů, který pořádá Česká komora fitness ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR 30. záři 2021.

(Petr Skála podle tiskové zprávy,  Česká unie sportu, SportovníListy.cz, foto: Petr Skála)