Výkonný výbor České unie sportu řešil ztráty způsobené koronavirovou epidemií

Po tříměsíční přestávce způsobené vyhlášením nouzového stavu a mimořádnými opatřeními vlády ČR proti šíření nemoci Covid-19 se uskutečnilo v Praze 19. května 2020  zasedání Výkonného výboru České unie sportu. Konalo se v souladu se všemi hygienickými předpisy s dodržením dvoumetrových vzdáleností mezi účastníky jednání.

V jeho úvodu vysoce ocenili předseda České unie sportu Miroslav Jansta a následně také další členové výkonného výboru práci vedení sportovních center a sekretariátu České unie sportu v období koronavirové krize. Nejen členské subjekty ČUS, ale celé sportovní prostředí dostávalo prostřednictvím webových stránek ČUS i tiskových zpráv a reakcí aktualizované informace, právní analýzy a výklady doporučení týkajících se sportovní činnosti jak v rámci přijatých omezujících opatření, tak později v průběhu postupného zmírňování opatření.

Výkonný výbor České unie sportu vyslechl informaci o citelném dopadu koronavirové krize na ekonomiku sportovních center České unie sportu. Uzavřením Plaveckého stadionu v Podolí, Sportovního centra v Nymburce a Lyžařského areálu Zadov přišla Česká unie sportu o 95 procent obvyklých příjmů v tomto období. Tato skutečnost se odrazila také v návrhu změn rozpočtu na rok 2020, v němž v porovnání s lednovou verzí s kladným hospodářským výsledkem dosáhl nyní schodek 39,73 milionu korun. Tomu, že ztráty budou vysoké, nasvědčuje už rozbor hospodaření České unie sportu za období leden – březen 2020 – to dosáhlo v porovnání se stejným obdobím roku 2019 horších hodnot o 12,9 milionu korun. Je reálné, že na deficit rozpočtu bude nutné použít finanční zdroje původně plánované na investice.

Předseda České unie sportu dále informoval o dopisu, v němž jménem České unie sportu požádal v souvislosti s kompenzací dopadů epidemie koronaviru premiéra Andreje Babiše o poskytnutí mimořádné státní podpory na rok 2020 ve výši jedné miliardy korun pro spolky provozující sportoviště. Tuto žádost navíc podpořila také Česká obec sokolská. Vzhledem k tomu, že Ministerstvo školství je již ve vyhlašování dotačních programů pro sport bez kompetencí, navrhla Česká unie sportu pověřit administrací této mimořádné státní podpory Národní sportovní agenturu. Příslušná novela zákona, kterou NSA na základě tohoto požadavku připravila, byla schválena poslaneckou sněmovnou i senátem a podepsána prezidentem republiky. NSA tak bude moci poskytnout postiženým klubům mimořádný finanční příspěvek ještě v tomto roce.

Členové VV České unie sportu  přijali s podivem zprávu, že Ministerstvo školství dosud neposkytlo České unie sportu  na rok 2020 dotaci z programu na Podporu zastřešujících sportovních organizací, přestože žádost byla řádně podána v říjnu loňského roku, a Česká unie sportu  v ní uplatnila i požadavek ve výši 93 milionů korun na činnost územních pracovišť České unie sportu – Servisních center sportu. Přitom centra jsou stále vyhledávanější sportovními kluby k asistenci s rostoucí administrativou.


Výkonný výbor  České unie sportu  se rovněž zabýval technickými podmínkami uspořádání 38. Valné hromady České unie sportu, jejíž náhradní termín byl z důvodu omezení navrhován na září. Tempo uvolňování mimořádných opatření v průběhu posledních týdnů nakonec umožní – při dodržení všech nařízených bezpečnostních zásad – její přesun již na 24. června 2020 do sportovní haly SC Nymburk. Tam se také budou před valnou hromadou konat celostátní porady zástupců okresních a krajských sdružení České unie sportu  (9. června 2020) i národních sportovních svazů (10. června 2020).

Výkonný výbor
projednal dále zprávy o činnosti Výkonného výboru  České unie sportu od 37. valné hromady, stejně jako zprávy o hospodaření a majetku ČUS k 31. prosinci 2019, které budou předloženy delegátům 38. valné hromady.


SportovníListy.cz rovněž napsaly:ČUS požádala premiéra o podporu provozovatelů sportovišť ve výši 1 miliardy korun

(ju, SportovníListy.cz, Česká unie sportu, foto: Petr Skála)

Kam zmizeli fotbalisté

17.1.2021 09:00:00

Ještě před šesti či sedmi lety vykazovala Fotbalová asociace České republiky kolem 630 tisíc členů, pak si koupili nové počítače a při přehrání dat najednou zbylo jen asi 340 tisíc členů. I s tím...