Pro podporu vodních cest po Labi a Vltavě Středočeský kraj založil spolek

V záplavě mnoha zpráv  zapadla informace o aktivitě zastupitelstva Středočeského kraje, které první prosincové pondělí odsouhlasilo  založení spolku pro podporu středočeských vodních cest. Tento spolek má mimo jiné i významné poslaní v podpoře propagace sportu a cestovního ruchu.

Zastupitelstvo Středočeského kraje odsouhlasilo v pondělí 7. prosince 2015 založení spolku pro podporu středočeských vodních cest a návrh Stanov k založení Středočeské vodní cesty, z. s. Organizaci založili společně Středočeský kraj, BG Technik cs, a. s., a Asociace malých a středních podnikatelů.

"Spolek bude sloužit podpoře regionu povodí Labe a Vltavy v oblasti Středočeského kraje, podpoře a propagaci činností ve sportu, cestovním ruchu a lodní dopravě, pořádání aktivit spojených s integrací osob s mentálním a zdravotním postižením. Byl zřízen rovněž za účelem podpory provozování přístavišť na vodních tocích Labe a Vltavy určených pro menší a rekreační plavidla apod.," upřesnil středočeský hejtman Miloš Petera.

Spolek se tak bude zabývat například získáváním dotací, grantů a příspěvků, podílet se na společné výzkumné, vývojové či odborné činnosti v rámci národních i mezinárodních členství v jiných obdobných zájmových asociacích, zjišťovat poradenství, školení a další služby pro své členy i nečleny.

"Bude se jednat o samostatné a dobrovolné sdružení fyzických i právnických osob, jehož sídlo bude v pražském sídle Krajského úřadu Středočeského kraje. Pro činnost spolku jsme z rozpočtu vyčlenili jeden milion korun, přičemž další finance bude spolek čerpat z příspěvků členů, sponzorských darů, grantů a dotací,"  uvedl ke spolku náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje Karel Horčička.

 (ps, SportovniListy.cz, foto: Petr Skála)