Valachová: Lež má krátké nohy.Kluby si zaslouží pravdu!


Připravená a jistě velmi dobře finančně zajištěná PR kampaň několika sportovních "šéfů" pokračuje. Jsou recyklovány stále stejní lidé a stejné lživé věty, zato pořád znovu a znovu (třeba naposledy zde).

Jen krátce o několika tvrzeních zvláště odporujících pravdě.

Je například opakovaně citován Stanislav Barda z OTS Mělník: "Zlikvidovala jste dotační program na údržbu a provoz a pozdě zasílané finanční prostředky otrávily mnoho zástupců klubů." Stejná věta se objevila asi ve třech nebo čtyřech článcích.

Pravda? Úplně jiná.

Zmíněný program byl za mého působení pouze pozastaven, kvůli zásahu a vyšetřování  policie ČR v rámci aféry s ovlivňováním dotací. Což se dle policie dělo i ze strany ČUS a FAČR. Rozhodla jsem o jeho pokračování hned, jak to bylo možné! Ještě jednou pro jistotu, kdyby to někdo nepochopil: AŽ PO MÉM ODCHODU Z MINISTERSTVA byl program zrušen novým vedením! Lze to dohledat ve veřejných zdrojích. A lidé v ČUS to jistě moc dobře vědí. Vždyť proti zrušení programu naprosto právem protestovali 26. září 2017 oficiálně v tiskové zprávě  a snad si všimli, že to bylo tři měsíce po mém odchodu z ministerstva.

Michal Kraus, kromě jiných mnoha funkci byl zaměstnancem MŠMT a byl "odejit" po zásahu policie na ministerstvu, zase s oblibou tvrdí, že mou práci v oblasti dotací pro sport na ministerstvu kritizoval Nezávislý kontrolní úřad a "dokazuje" to odkazy na zprávy NKÚ. Vtipné je, že jím zmiňované dvě zprávy a jejich kritické závěry se vůbec netýkají podmínek pro dotace nastavených za mého působeni! Což samotný NKÚ potvrdil a ocenil naopak zavedení kriterií dotací pro rok 2016 (což byly ty první, které jsem mohla reálně nastavit). Stejně tak NKÚ vyjádřil spokojenost s uzákoněním rejstříku sportovců a sportovišť. K němu došlo novelou, kterou jsem v parlamentu prosadila já! Konečně pozorný čtenář si může pravdu přečíst ve veřejných zdrojích.

Konec konců dokonce i pan Kraus by si velmi jednoduše mohl zjistit, že jsem jako ministryně působila od 17. června 2015 do 21. června 2017. Co se týká investičních dotací reálně vyplácených a administrovaných v roce 2015, ty jsem nemohla ovlivnit z hlediska nastavení pravidel vůbec - samozřejmě všechno bylo dávno připravené, rozhodnuté a vyplacené podle pravidel, které později - v roce 2017 - NKÚ opravdu kritizoval a SOUČASNĚ OCENIL ZMĚNY PŘIJATÉ ZA MÉHO PŮSOBENÍ!

Tragédií naopak je, že do mého příchodu na ministerstvo ležely závěry NKÚ k NEINVESTIČNÍM DOTACÍM – TO JE K TĚM, CO ZVLÁŠTĚ ZAJÍMAJÍ KLUBY – kdesi v koši a nikdo nedělal nic.

A jak se tato tvrzení s pravdou nepotkala ani z rychlíku, podobné je to i s dalšími "argumenty", na kterých stojí PR kampaň "sportovního prostředí". Připočtu k tomu jasná aktuální stanoviska MŠMT. Za posledních několik let stoupla přímá podpora klubů bez předchozích mezistupňů devětkrát, úspěšně pokračuje transparentní přímé financování klubů , přesně podle zákona odstartoval 1. července rejstřík sportovců a sportovišť .

Takže je jasné, kde je pravda. Sportovním klubům dobrou radu na závěr: Ptejte se funkcionářů ČUS na rozpočtová pravidla a stanoviska ministerstva financi z minulého roku! Lež má krátké nohy! A vy si zasloužíte pravdu. Končí komentář Kateřina Valachová.


(red,sportovnilisty.cz,foto:arch.)