Sportovní svazy a kluby se od České unie sportu dozvěděli o přípravě dotací na rok 2021

Sportovní svazy a kluby se na poradách před valnou hromadou ČUS dozvěděli o přípravě dotačních programů na rok 2021.

Informace o připravenosti 38. VH ČUS, o vývoji aktuální situace ve sportovním prostředí, ale i o dotačním programu COVID-Sport, a investičních i neinvestičních programech připravovaných Národní sportovní agenturou na rok 2021. O tom všem se diskutovalo na celorepublikových poradách České unie sportu v Nymburce. V úterý a ve středu se do hlavní auly sjeli zástupci sportovních klubů, jednot a předsedové národních svazů. Jedná se o tradiční setkání před Valnou hromadou, která proběhne 24. června. Na ní se bude volit nové vedení ČUS na další čtyři roky.

Jak říkám...„Česká unie sportu je v dobré kondici. I když jsme zaznamenali finanční ztráty kvůli pandemii, jsme stále zdravou a silnou organizací. Byli jsme zásadní silou pro zřízení Národní sportovní agentury a povedlo se udržet naši unikátní celorepublikovou síť servisních pracovišť. Budeme se dál zastávat klubů a svazů, které jsou pro nás hlavou celého sportu,“ prohlásil Miroslav Jansta, předseda ČUS.

Hostem na poradách byl Ivo Lukš, místopředseda nově vzniklé agentury.

Dopady koronavirové pandemie na český sport nebo informace o dotačních programech se probíraly na celostátních poradách. Členy ČUS zajímaly například detaily mimořádné dotační pomoci COVID-Sport, kterou připravila NSA a schválila vláda. Do sportovních klubů a jednot s majetkem, který nemohly v březnu, dubnu a v květnu pronajímat, půjde v letošním roce miliarda korun.


Jak říkám...„Pokud se částka na stanovený účel nevyčerpá, určitě se o ni nepřijde a použije se na další podporu sportu. Budeme průběžně zveřejňovat informace o čerpání,“ prohlásil Ivo Lukš, místopředseda Národní sportovní agentury, která na distribuci prostředků bude spolupracovat s 89 servisními centry ČUS, jenž budou pomáhat klubům s administrací dotace.

Zástupci klubů a jednot se rovněž zajímali o dotační program na provoz a údržbu. Ten byl ministerstvem nečekaně zrušen před třemi lety a rovněž svazy apelovaly na jeho znovuzavedení.


Jak říkám...„Rádi bychom ho však znovu zavedli, chceme jít cestou samostatného programu, nedokáži v tuto chvíli říci, jestli to bude již v roce 2021. Neplánujeme v něm dělat revoluci, počítáme s tím, že navážeme na základní mechanismus. Řešíme parametry a ptáme se, proč základním kritériem pro získání státní podpory je požadavek mít v klubu dvanáct dětí. Zvažujeme úpravu této hranice,“ vysvětlil Ivo Lukš.

Zásadní pro sportovní veřejnost byla informace a vypsaní dotačních programů na příští rok. To by mělo proběhnout v září. A vyhodnocení a distribuce prostředků k příjemcům by se měla zásadním způsobem zrychlit.


Jak říkám...„To je náš hlavní cíl. Do konce března chceme poslat peníze klubům na účet,“ doplnil Lukš z agentury, která převezme financování sportu po ministerstvu školství.

Sportovní kluby a svazy si rovněž vyslechly situaci v servisních centrech ČUS, která doposud z MŠMT neobdržela státní dotaci na činnost v letošním roce.Jak říkám...„Vyčíslili jsme náklady na rok na rok 2020 a potřebujete 70 milionů korun, to je minimum. Ministerstvo školství v prosinci alokovalo 40 milionů, avšak nejen pro ČUS. Stále ale nevíme, kdy něco obdržíme. A jestli vůbec,“ prohlásil Miroslav Jansta, předseda ČUS.

Přitom práce center v regionech narůstá, ročně vygenerují servisní centra kolem 3 milionů úkonů pro kluby a jednoty. Celkem v 89 pracovištích v okresech a krajích pracuje 238 expertů ČUS, z toho pouze 71 na plný úvazek.

(ju, SportovníListy.cz, Česká unie sportu, foto: Petr Skála)