Zástupci České unie sportu jednali s ministrem školství o vypsání klíčových programů

Výkonný výbor České unie sportu projednával v pátek 19. ledna 2018  aktuální situaci v oblasti neinvestičních programů z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro financování sportu.

Několik klíčových dotačních programů na rok 2018 není stále vypsáno, což zneklidňuje kluby, tělovýchovné jednoty a sportovní svazy. 

Proto s ministrem školství Robertem Plagou jednal během třetího lednového týdne předseda ČUS Miroslav Jansta.

"Na tříhodinovém jednání jsme ministra upozornili na základní potřeby sportovního prostředí. Dále jsme připomněli, že o zrušený Program IV na provoz a údržbu hřišť a sportovního majetku klubů stále usilujeme," prohlásil Miroslav Jansta.Jen pro upřesnění doposud nejsou vypsány programy pro činnost sportovních střešních organizací a národních sportovních svazů, což je podle České unie sportu velkou komplikací pro celý sport. Tyto organizace se na začátku roku 2018 nejen ocitly bez peněz, ale také neví, co a za jakých podmínek si mohou v roce 2018 naplánovat.

"Z tohoto důvodu nemůžeme připravit rozpočet pro letošní rok také my. Stejný problém mají všechny sportovní střešní organizace a sportovní svazy. Vytváří to vysokou míru nejistoty, která nemá obdoby. Ještě se nastalo, aby sport v lednu daného roku nevěděl, jak bude financován," vysvětil Miroslav Jansta z České unie sportu, který v prosinci 2017 jednal také s vedením hnutí ANO a s nově zvolenými poslanci.

"Rovněž jsem připomněl, že usilujeme o navrácení veřejně přislíbené částky 7 miliard korun do státního rozpočtu na financování sportu na rok 2018. Pan ministr to kvitoval a bral na vědomí. Myslím, že by se to mělo povést," dodal Miroslav Jansta.

Dotační program V na činnost sportovních svazů by měl být podle informací MŠMT vypsán do začátku zimních olympijských her v Jižní Koreji, tedy do 9. února 2018. Stejná situace platí také pro Program III na činnost střešních sportovních organizací.   

Zástupci České unie sportu na jednání s ministrem zdůraznili, že stále usilují o vypsání Programu IV. Dotace určené na úhradu provozních nákladů a drobné opravy sportovních zařízení v majetku nebo nájmu jednotlivých sportovních subjektů jsou nyní součástí nového Programu „Můj klub.“ Podpora nijak nezohledňuje nákladovost provozu a je podmíněna kritériem členské základny dětí, alespoň 12 osob ve věku 6 až 23 let. "Připomněli jsme, že takové rozdělování nezohledňuje potřeby vlastníků a provozovatelů sportovišť. Ministr připustil možné modifikace. Tak, aby se prostředky dostaly do klubů disponující majetkem," vysvětlil předseda ČUS Miroslav Jansta, který jednal také s náměstkem pro řízení sekce sportu a mládeže Karlem Kovářem a s ředitelem odboru sportu Ivo Lukšem.

Výkonný výbor ČUS se dále zabýval správou majetku ČUS, přípravou zprávy o hospodaření za rok 2017 a přípravou rozpočtu na rok 2018. Projednal i úpravy statutů některých poradních orgánů a schválil úpravu stanov ČUS, která by měla být schválena na mimořádné valné hromadě ČUS. Projednán a schválen byl také návrh na zařazení 500 akcí do projektu ČUS Sportuj s námi 2018.
(ps, Česká unie sportu, SportovníListy.cz, foto: Petr Skála)