Zajímavé poznatky zazněly v Senátu na Konferenci Sport a právo

[ title]
Sport a právo, tak stručně se jmenovala konference na toto téma, která byla uspořádána první listopadové úterý  v Senátu. 

Konference se zúčastnila i ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová, která v  rámci programu představila vládní návrh zákona o podpoře sportu.

Podstatným prvkem navrhované právní úpravy je důraz na strategické řízení podpory sportu. Návrh zákona počítá například se zvýšením adresnosti a transparentnosti podpory sportu ze státního rozpočtu, navrhuje zřídit rejstřík sportovních organizací a sportovců, navrhuje založit Národní radu pro sport jako poradního orgánu ministerstva školství.

Sportovnílisty.cz byly na místě děje ...

"Věřím, že tato novela najde podporu v Poslanecké sněmovně a následně i v Senátu, neboť přispěje ke zkvalitnění sportovního prostředí u nás", uvedla na setkání se senátory, se zástupci státní správy a sportovního prostředí k návrhu zákona ministryně Kateřina Valachová.

Jinak samotná konference měla za cíl odpovědět na aktuální zásadní otázky týkající se legislativních změn v oblasti sportu, právních úprav financování sportu, sportovní arbitráže, trestněprávních aspektů sportu, ochrany osobních údajů ve sportovní oblasti či úpravy antidopingových předpisů.

Na konferenci vystoupili také  nejvyšší představitelé státní správy z oblasti sportu, vrcholní představitelé justice, odborníci na rozhodčí řízení, ochranu osobních údajů a sportovní právo. 

Mezi zajímavé přednášky patřila i ta, kterou přednesla státní zástupkyně Lenka Bradáčová.

"Konference měla stručný název, ale za ním je celá řada nevyřešených problémů. Proto jsme o nich hovořili. Chceme je pomoci vyřešit, i když podávat nějaký návrh zákona prostřednictvím iniciativy ze Senátu, je ta nejsložitější cesta, kterou znám," přiznal na setkání s novináři předseda Ústavně-právního výboru Senátu Miroslav Antl.

Příspěvek státní zástupkyně Lenky Bradáčové zpracováváme do samostatného článku a tak zůstaňte u svých počítačů nejméně jeden den.

(ps, Sportovnilisty.cz, Foto: Petr Skála)