Vláda Česka schválila Akční plán sportu pro rok 2018 až 2019. Nepotvrdila agenturu pro sport

Vláda schválila Akční plán ke koncepci SPORT 2025 pro rok 2018 až 2019. Jedná se o konkrétní opatření, kterými chce MŠMT postupně plnit cíle koncepce Sport 2025, mezi ně patří například zavedení rejstříku sportovců.

Jak říkám..."Dochází k tomu, že MŠMT bude stejně jako v ostatních oblastech posilovat statistická data ze sportu, dojde k lepší evidenci sportovců a trenérů, které chceme přímo využívat k rozdělování dotací. To automaticky neznamená, že bude rozhodovat jen celkový počet, ale můžeme cílit na děti, dívky, seniory, podporovat některé sporty, kde naopak základna klesá např. Z důvodů ekonomické náročnosti, můžeme cílit do vybraných regionů či oblastí nebo  se zabývat vzděláváním trenérů," uvedl ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga.

V příštím roce by měl být rozpočet MŠMT na sport posílen o více než jednu miliardu korun a to zejména na investice, další peníze na sport pak půjdou z ministerstva pro místní rozvoj, vnitra a obrany. Letos je rozpočet sportu na MŠMT 5,5 miliardy korun.

Vláda Česka také projednala návrh změny zákona o podpoře sportu, podle nějž by měla sportovní agenda spadat pod nově vzniklou Národní sportovní agenturu.

"Vítáme snahu Milana Hniličky a to, že konečně někdo zvedl tolik frekventované téma sportovní agentury, a my jsme připraveni na tom návrhu dále pracovat jako vláda a prostřednictvím komplexního pozměňovacího návrhu ve Sněmovně prosadit do zákona další důležité věci, naše snaha je především návrh doplnit,"  dodal ministr Robert Plaga. Podle ministra by se mělo podrobněji řešit například financování sportu, zejména rychlejší rozdělování dotací na sport.


(ps, MŠMT, SportovníListy.cz,foto: Petr Skála)