Ve třech výzvách na sport MŠMT rozdělí dalších téměř 230 milionů korun

Ve třech dalších výzvách v oblasti sportu letos MŠMT poskytne dotaci ve výši   228 305 000 Kč. Jedná se o podporu sportu pro všechny včetně podpory sportovních svazů, které neorganizují mistrovské sportovní soutěže, dále podporu zastřešujících a servisních sportovních organizací   a podporu organizací řídících olympijské nebo paralympijské hnutí.

Podpora sportu pro všechny, kterou je Výzva č. 2, částečně navazuje na program Program III roku 2017 a je určena výhradně pro spolky s celostátní působností, které působí v oblasti sportu pro všechny, popř. také pro sportovní svazy, které neorganizují mistrovské soutěže, či nejsou oprávněnými žadateli v dalších vyhlášených výzvách v programu Organizace sportu 2018. Z 20 žádostí bylo doporučeno k podpoře 16, kterým byla rozdělena částka ve výši 91 155 000 Kč. Došlo tak k navýšení alokace Výzvy v závislosti na jednání s dalšími resorty o podpoře Všesokolského sletu jako jedné z nejdůležitějších akcí ke 100. výročí založení Československa.

Výzva č. 3 navazuje také na Program III roku 2017 a je určena výhradně pro podporu zastřešujících sportovních organizací, které sdružují sportovní svazy a které primárně neorganizují mistrovské sportovní soutěže v ČR. Zároveň je stanoveno, že se musí jednat o konečnou zastřešující sportovní organizaci, která není sdružena v žádné další zastřešující sportovní organizaci (kromě členství v Českém olympijském výboru). V rámci této výzvy byli k financování doporučeni tři žadatelé se souhrnnou finanční podporou ve výši 72 150 000 Kč.Ve Výzvě č. 4 určené na podporu zastřešujících sportovních organizací řídících olympijské nebo paralympijské hnutí byly dvě žádosti podpořeny částkou 65 000 000 Kč.Jak říkám..."Nejvyšší dotaci mimo sportovní svazy, tedy více než 67 mil. Kč., v rámci programu Organizace sportu 2018 letos obdržela Česká obec sokolská, a to i vzhledem k Všesokolskému sletu jako mimořádné sportovní události roku 2018. Další prostředky sokolským tělocvičným jednotám pak plynou přímou podporou přes program Můj klub. Česká unie sportu obdrží 65 mil. Kč, Český olympijský výbor pak v tomto programu 61,4 mil. Kč, tedy celkově z dotačních programů MŠMT 2018 více než 130 mil. Kč. Kromě dotačního programu Můj klub budou ostatní programy rozděleny do konce května a bezprostředně vyplaceny,“ shrnul  další část rozdělení finančních prostředků plynoucích do sportu na ministerském webu Karel Kovář, náměstek sekce sportu a mládeže.SportovníListy.cz rovněž napsaly:Chvála Bohu a MŠMT, které uvolnilo na významné sportovní akce přes 30 milionů korun

Ministerská podpora pro sportovní svazy částkou 1 271 398 000 korun...


(ps, MŠMT, SportovníListy.cz, foto: Petr Skála)