Valenta: Jsem pro ministerstvo sportu (VIDEO)

Hlavním tématem konference Sport a stát, která se konala první listopadový čtvrtek v Kongresovém centru  v Praze byl vznik ministerstva sportu. Jasno ohledně této myšlenky má senátor Ivo Valenta. Spolu se senátním kolegou a bývalým vynikajícím cyklistou Jozefem Regecem připravili priority tohoto záměru. Tato vize má naplnit sen 35 tisíc českých sportovních klubů a takřka 3 milionů sportovců, kteří v nich působí.

Senátor Ivo Valenta jako místopředseda senátního podvýboru pro sport je přesvědčen, že v České republice musí vzniknout ministerstvo sportu. Důvodem je fakt, že jde o další osud financování sportovních odvětví.

Příspěvek Ivo Valenty na konferenci"Ministerstvo školství již poslalo novelu zákona o podpoře sportu do legislativního procesu a ten nyní  marně čeká na projednání v prvním čtení. Proto musíme znovu zopakovat návrh těchto priorit, protože je pokládám za velmi důležité k další diskuzi pro financování sportu. Domnívám se, že pro formování státní koncepce sportu je nezbytné nejdříve definovat dlouhodobé priority a  konkrétní cíle pro jeho rozvoj v České republice, které by měly vycházet z preferovaného celospolečenského zájmu, směřovat k podpoře zdravého životního stylu, zdravotní prevenci  a podpoře dětí a mládeže. Koncepce by měla být dynamickým materiálem reflektujícím změny v oblasti sportu, který vychází z diskuze odborné sportovní veřejnosti,“ řekl senátor Valenta mimo jiné účastníkům konference.

"Jde o vytvoření samostatné kapitoly ve státním rozpočtu, kde by byly pevně alokovány finanční prostředky ve prospěch sportu. Jde o vznik samostatné organizační složky státu, ovšem nikoliv cestou agentury pro sport, ale raději formou vzniku nového a transparentního ministerstva sportu,"  řekl doslova Valenta.

Co všechno na konferenci zaznělo
(rp,sportovnilisty.cz,foto:arch.)