V čele České obce sokolské zůstává starostka Hana Moučková. Sokoly čeká slet 2024

Nové vedení České obce sokolské, strategie dalšího rozvoje hnutí a zahájení příprav XVII. všesokolského sletu 2024. To jsou nejdůležitější výsledky dvoudenního  jednání (22. - 23. června 2019)  12. sjezdu jedné z nejtradičnějších českých organizací v pražském Tyršově domě.

V čele spolku se 160 tisícovou členskou základnou stane již ve čtvrtém volebním období Hana Moučková, která Sokol vede od roku 2011. V tajné volbě získala 95 % hlasů.

Jak říkám..."Každé období mělo své vlastní výzvy a úkoly. Dříve jsme řešili kritické ekonomické problémy, nyní nás čeká spousta práce na zásadních otázkách strategického směřování hnutí. Schválili jsme si strategii Sokol 2030, ale čeká nás její uvedení do života," uvedla po úspěšné volbě Hana Moučková.

Dokument SOKOL 2030 formuluje klíčové hodnoty sokolského hnutí, určuje klíčové oblasti činnosti i cíle, k nimž by organizace měla v nejbližší době směřovat. První reálné kroky strategie budou k vidění už na podzim, přičemž nejviditelnějším bude určitě zavedení nového vizuálního stylu, který pro Sokol vytvořilo renomované studio Dynamo Design.

Jako hosté sjezdu vystoupili předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval a předseda České unie sportu Miroslav Jansta. Sjezd mimo jiné rozhodl o zahájení příprav XVII. všesokolského sletu, který se uskuteční v roce 2024. Sokolové chtějí navázat na úspěch loňského XVI. všesokolského sletu, který byl součástí oficiálních oslav 100. výročí založené Československa. Ten se stal velkým impulsem pro činnost hnutí a také zaznamenal velký ohlas v médiích a u české veřejnosti.

Místa v nejužším vedení České obce sokolské obhájili také 1. místostarosta Oldřich Lomecký, místostarosta Miroslav Kroc. Jednatelem ČOS byl zvolen Josef Těšitel, náčelníkem ČOS je Petr Svoboda, náčelnicí Anna Jurčíčková, předsedou Odboru sportu ČOS Petr Syrový a vzdělavatelem ČOS Michal Burian.Česká obec sokolská, která letos oslavila 157. výročí založení, je největší českou organizací sportu pro všechny a jednou z největších sportovních organizací u nás. Má okolo 160 tisíc členů sdružených v 1059 tělocvičných jednotách. Skoro polovinu členstva tvoří děti a mládež do 18 let. Kromě sportu pro všechny také tvoří silnou základnu výkonnostního sportu, sokolské oddíly se účastní nejvyšších soutěží v řadě sportů a dodávají členy českých reprezentačních týmů. Není bez zajímavosti, že na právě probíhajících Evropských hrách v Minsku reprezentuje Česko  devět sokolských sportovců.


(zk, Česká obec sokolská, SportovníListy.cz, foto: Petr Skála)