Skokan na lyžích Jakub Janda skočil do politiky s nápadem uzmout peníze neziskovkám

[ title]
Poslanec Jakub Janda, který ještě nedávno skákal na lyžích, skočil po hlavě do Sněmovny s nápadem neprůhlednému neziskovému spolku odebrat peníze a přesunout je do sportu. Se zlou se setkal u některých poslankyň a podpořili jej zase někteří poslanci. Jak to dopadlo?

Poslanec Jakub Janda se přihlásil ke svému pozměňovacímu návrhu zavedenému v systému pod číslem 71, a to ve znění:

Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 se mění takto:

1. Výdaje kapitoly 304 Úřadu vlády České republiky se snižují, a to v § 614/500, výdaje na dotační program podpora veřejně účelných aktivit nestátních, neziskových organizací zabývajících se rovnými příležitostmi žen a mužů o částku 7 milionů.

2. Výdaje kapitoly 333 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, položka podpora činnosti v oblasti sportu, všeobecná sportovní činnost, se navyšuje o částku 7 milionů,"  
načetl znění návrhu  od řečnického pultu bývalý skokan na lyžích.

"Osobně nepovažuji problematiku rovných příležitostí žen a mužů za něco tak zásadního, aby mu musela být vyčleněna kapitola státního rozpočtu, a tyto aktivity nejsou bezpodmínečně nutnými výdaji státu. Jestliže existuje někde rovné prostředí, tak je to právě ve sportu. Rovné příležitosti žen a mužů o peníze určitě nepřijdou, protože jen v rámci sociální fondu Evropské unie, operačního programu Zaměstnanost, byly v roce 2016 vypsány tři výzvy podporující rovné příležitosti žen a mužů, ve kterých bylo vyčleněno 678 milionů korun. Pro rok 2018 je vyčleněno dalších 210 milionů korun," ukončil své vystoupení Jakub Janda.

Poslankyně Pekarová Adamová však se sportovcem v barvách ODS nesouhlasila a ve své poznámce se proti Jandovu nápadu ohradila: "Nejsou to jenom konference, které se zabývají kvótami na zastoupení žen v politice, je to opravdu častokrát konkrétní pomoc konkrétním lidským osudům!" bouřila poslankyně TOP09.

"Jednou z našich největších neziskových organizací v ČR je právě už dnes Fotbalová asociace, velkou podporu mají další sportovní svazy a tyto tříset-, stopadesátimilionové podpory jsou v obrovském nepoměru k drobným, které dostávají různé organizace podporující zejména rodinu. A v podstatě těchto sedm milionů, které se tady teď nějak spoříme, znamená jakési uznání důležitosti podpory rodiny, podpory různých pohledů i na společnost a znamená to hodně, zatímco v té sportovní branži by se sedm milionů ztratilo jako plivnutí do moře. Takže prosím, tento pozměňovací návrh opravdu by neměl být podpořen," přidala se poslankyně Olga Richterová (Piráti).

"Nejde o peníze pro týrané ženy, nejde o peníze pro rodiny už vůbec, jde o peníze pro nestátní neziskové organizace zabývající se rovnými příležitostmi žen a mužů, čili víceméně agresivního feminismu. Čili jestli skončí ve sportu, nebo skončí někde jinde, už takovou velkou roli nemá, ale tento pozměňovací návrh jistě stojí za vaši pozornost," agitoval zase  Václav Klaus.

 "Já jenom řeknu, na co peníze tedy v roce 2017 šly z tohoto projektu. Podpořeny byly: Stručná historie žen v umění a jejich současnost, zapojení žen do snižování dopadů klimatické změny, soutěž Genderman. Naopak, do čeho nešly? Komplexní řešení domácího a sexuálního násilí, Šance pro všechny - Domov bez násilí," řečnil Jakub Janda. 


Poslankyně Markéta Pekarová Adamová vyčinila kolegovi Jandovi neférový výběr ze seznamu akcí a to, že si vybral z toho to, co se mu hodilo," dořekla za potlesku  TOP 09 a Pirátů.

"Já se omlouvám, už nebudu dlouho zdržovat. Já jenom, jestli tady chcete řešit domácí násilí, tak na to existují webové stránky www.domacinasili.cz, kde najdete veškerou pomoc pro doma týrané ženy," nedal se Jakub Janda.

"To je právě ten problém, že když podíváte nejen do výročních zpráv, my když jsme na volebním výboru měli bod rozpočet Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, tak tam byla kapitola rovnost mužů a žen. A ono to jde tak daleko, že ten úřad se potom chlubí tím, že inzerát je na analytik/analytičku, právník/právnička apod. Takže já tady kolegu Jandu musím podpořit globálně v tom, že tady nejde o to vzít peníze týraným ženám, ale o nějaký symbol upozornění na něco, co už si myslíme, že je za hranou. A jestli si vzpomínám z toho materiálu, tak tam z toho vyplývá, že ten úřad se i dopředu omlouval, že na některé funkce zatím ženský rod není, a to je funkce správní rada. Tak možná pro kolegyně musíme vymyslet, jestli třeba nebude správní radová nebo něco takového," usoudil nakonec pražský zastupitel i poslanec ANO v jedné osobě  Patrik Nacher.

(ps, Poslanecká sněmovna, SportovníListy.cz, Prvnízprávy.cz, foto: Petr Skála)