Sdružení sportovních svazů ČR: Jak postupovat při zdokumentování sportovní akce na školách?

V květnu letošního roku začalo platit nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, tzv. GDPR.  Nařízení sice nenahrazuje, ale doplňuje u nás platný zákon o ochraně osobních údajů i ochranu osobnosti podle občanského zákoníku. Kampaň o tomto nařízení však provázela a dosud stále provází řada zavádějících a nesprávných informací. Ti, kteří musí s pravidly GDPR pracovat, pak často nabývají dojmu, že se „ponovu“ nesmí vlastně nic, někteří mají tendence být „papežštější než papež“, jiní se obávají přísných postihů apod. Této situaci nahrává i fakt, že Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dosud neschválila prováděcí zákon, který by konkrétně vymezil pravidla, jak s novým nařízením pracovat.

S novými pravidly se musí vypořádat i sportovní prostředí, a to např. při pořizování fotografií či výsledkových listin při pořádání sportovních akcí na základních školách. Zeptali jsme se proto Úřadu pro ochranu osobních údajů jak při zdokumentování sportovní akce postupovat, a to nejen na školách. Náš dotaz se týkal hlavně pořizování fotografií z průběhu sportovní akce, zveřejňování výsledkových listin a jejich následného použití do informativních zpráv sportovních spolků či škol, které jsou pořadateli akce. Zde je odpověď kompetentního úřadu:

     Pořádání sportovních akcí školou lze posoudit jako činnost, kterou škola realizuje v rámci svého vzdělávacího a výchovného úkolu. Dochází-li při něm ke zpracování osobních údajů žáků či studentů jako účastníků sportovní akce, probíhá v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. e) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „obecné nařízení“. Právním titulem je tedy plnění úkolu ve veřejném zájmu. Vyhlášení výsledků účastníků je nepochybně nedílnou a legitimní součástí soutěže. 

     Škola je oprávněna využít na zajištění sportovní akce specializovaný subjekt. Je však povinna dbát zásady minimalizace údajů a pro daný účel předat tomuto subjektu osobní údaje žáka či studenta v rozsahu jméno, příjmení, škola (případně třída), ke kterým může být následně přiřazen i dosažený sportovní výkon. 

     Co se týká fotografií, tak pokud není fotografie dále spojována se jménem ani jiným osobním údajem, nebude se pravděpodobně vůbec jednat o zpracování osobních údajů ve smyslu článku 4 odst. 2 obecného nařízení. Případné svolení s pořízením a šířením podobizny či videozáznamu se pak řídí režimem občanského zákoníku, viz ustanovení § 84 a násl. 

Citované odpovědi tak konečně přinášejí do oblasti GDPR uklidnění a „zdravý selský rozum“, ale čím dříve bude přijat prováděcí zákon k výše uvedenému nařízení, tím lépe. 

Více informací k dané problematice lze nalézt na webových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů:

https://www.uoou.cz/ze-skolstvi/ds-5088/archiv=0&p1=2619  

https://www.uoou.cz/k-cinnosti-spolku/ds-5084/archiv=0&p1=2619


(Sdružení sportovních svazů České republiky, SportovníListy.cz, foto: ps)