Ředitelkou Antidopingového výboru České republiky je Petra Volková

Předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička a místopředseda Michal Janeba v pátek 29. května 2020  jmenovali na základě výsledků výběrového řízení s účinností od 1. června 2020 do funkce ředitelky Antidopingového výboru České republiky Petru Volkovou.

Antidopingový výbor ČR (ADV ČR) je nejvyšší orgán a výhradní odborné pracoviště s celostátní působností zabezpečující antidopingový program ČR. Tento odborný garant pro dopingovou problematiku vznikl v roce 1999 jako státní příspěvková organizace a jeho zřizovatelem je od 1. ledna  2020 Národní sportovní agentura.

Jak říkám...„Český antidopingový výbor má ve světě vynikající renomé pro svoji profesionalitu a odbornost. Očekávám od nové paní ředitelky Volkové, že díky svým zkušenostem posune fungování Výboru ještě o laťku výše a budeme i nadále součástí světové špičky, co se oblasti antidopingu týče. Gratuluji paní ředitelce ke zvolení a těším se na spolupráci,“ uvedl ke jmenování nové  ředitelky Michal Janeba, místopředseda Národní sportovní agentury, do jehož gesce Antidopingový výbor ČR spadá.

„Ráda bych poděkovala za důvěru. Uplynulá dekáda ve světovém sportu byla poskvrněna několika dopingovými skandály, což v dnešní době vytváří nejen ze sportovního prostředí, ale i z veřejnosti veliký tlak na profesionalitu a nezávislost národních antidopingových výborů. Jsem si tudíž vědoma, jak veliký závazek řízení Antidopingového výboru České republiky je a udělám vše pro to, abych splnila očekávání, která jsou ve mně vložena,“ uvedla nově jmenovaná ředitelka Petra Volková.

A Vy jste kdo?JUDr. Petra Volková (40) vystudovala gymnázium v Kladně, státní rigorózní zkoušku složila na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Podařilo se jí získat a zkombinovat pracovní zkušenosti z oblasti sportu, z prestižních mezinárodních společností i významných státních institucí. Mimo jiné ve společnosti Letiště Praha, a.s. nebo Obvodní soud pro Prahu 9.

Pracovní zkušenosti ze sportovního prostředí získala například v tehdejším Českomoravském fotbalovém svazu (nyní FAČR) a v oblasti sportovní legislativy dlouhodobě spolupracovala s Českým olympijským výborem. V současném období pracuje třetím rokem na Antidopingovém výboru ČR, kde začínala jako právník, od 1. ledna  2020 zastávala funkci zástupce ředitele a od 25. března  2020 byla pověřena výkonem funkce ředitele ADV ČR. Je členkou Senátu rozkladové komise ministra průmyslu a obchodu pro věci svobodného přístupu k informacím a je přísedící Senátu v trestních věcech Krajského soudu v Praze.

(jv, SportovníListy.cz, Národní sportovní agentura, foto: NSA)