Premiér Sobotka ocenil kroky ministryně Valachové v oblasti sportu a ministerský program VIII

Předseda vlády Bohuslav Sobotka třetí březnové úterý ve sportovním areálu haly Hagibor v Praze společně s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy Kateřinou Valachovou jednali s několika představiteli sportovních klubů. Premiér na schůzce ocenil snahy současné ministryně Kateřiny Valachové naplňovat jednu z priorit vlády a zasadit se o přelomové změny v nastavení vládní podpory sportu. Sport dostane více peněz s tím, že prostředky nově poputují i přímo jednotlivým klubům a do centra zájmu se přesune sport dětí a mládeže včetně sportu na školách. 

SportovníListy.cz byly na místě děje...


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve své vydané zprávě připomnělo, že to byla členka vládního kabinetu Bohuslava Sobotky Kateřina Valachová, která avizovala krátce po svém nástupu do funkce, že se chce věnovat přednostně sportování dětí a mládeže a také ke sportu znovu přitáhnout více veřejnost.

Premiér Bohuslav Sobotka ocenil, že v programu VIII MŠMT Organizace sportu ve sportovních klubech a tělovýchovných jednotách je vyčleněno 362 milionů Kč, díky kterým bude možné mimo jiné pořídit dětem potřebnou sportovní výstroj. Co to konkrétně znamená? Na jedno dítě tak připadá částka 1 000 Kč na rok, která může výrazně snížit finanční zatížení rodičů. Na ministerstvu bylo celkem evidováno 3 255 žádostí a po jejich zúřadování citujíce ministerskou zprávu  "poprvé v historii putovaly peněžní prostředky přímo sportovním klubům pracujícím s dětmi a mládeží."

Dva z úspěšných žadatelů, TJ Bohemians a TJ SK Kamenice, vyzdvihli prostřednictvím svých zástupců na besedě s médii zásadní přínos nového programu VIII a jeho administrativní nenáročnost, která jim umožnila si na finance nasměrované k podpoře sportování dětí a mládeže sáhnout. Tělovýchovné jednoty tohoto typu byly i dle jejich slov dosud bez podpory.


Ministryně Valachová představila rovněž projekt „Hodina pohybu navíc“, který se v současné době pilotně ověřuje ve 160 školách a je do něj zapojeno na sedm a půl tisíce žáků a žákyň ve všech krajích ČR. Pro dosažení větší reprezentativnosti ověřování byly přihlášené školy v červenci a srpnu 2015 doplněny o další školy.

"Děti si tak zahrají nejenom fotbal, basketbal, ale zahrají si i ragby nebo si zabruslí. Byla jsem se podívat na několika školách a dětem se tato forma rozšíření sportovních aktivit líbila," poznamenala ministryně Valachová.

Předseda vlády Bohuslav Sobotka upozornil na celospolečenský význam sportu, který kromě zdraví přispívá k sociální soudržnosti a aktivnímu občanství. Ministryně Valachová pro změnu vyzdvihla morální vlastnosti, které sport rozvíjí, jako například "fair play".

(ps, SportovníListy.cz, foto: Petr Skála)