Předseda ČUS obhajoval v Senátu naléhavost vzniku samostatné státní instituce pro sport

Výkonný výbor České unie sportu na svém zasedání 16. dubna 2019 v Praze vyslechl informaci o jednání předsedy České unie sportu Miroslava Jansty v Senátu Parlamentu ČR v souvislosti s jeho nadcházejícím hlasováním o novele zákona o podpoře sportu, která přináší i ustavení Národní sportovní agentury. Na jednání podvýboru pro sport Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice přednesl argumenty obhajující akutní potřebu ustavení této agentury a současně shrnul hlavní očekávání sportovního prostředí od této nové státní instituce.

Jedná se především o samostatnou kapitolu státního rozpočtu na sport, která bude zárukou jistého a transparentního financování sportu, a také umožní působení potřebného počtu kvalifikovaných úředníků s dostatečnou znalostí potřeb sportu. Ti zajistí převzetí veškeré dosavadní agendy od Ministerstva školství ČR. Agentura přinese prostor pro koncepční práci, počínaje zkvalitněním legislativy pro sport, optimálním nastavením dotačních programů podmínkám i potřebám sportovních spolků, jejich včasnou administraci, dále kontinuální víceleté financování svazů či rychlejší obnovu sportovišť. Postupně také vytvoří podmínky pro vznik samostatného ministerstva sportu, jehož vznik bude ČUS nadále iniciovat.

Místopředseda ČUS a člen VV ČUS Marek Hájek informoval o příkladné spolupráci moravskoslezské Krajské organizace ČUS s Moravskoslezským krajem. Na základě uzavřeného memoranda MSK s ČUS a následných smluv ČUS zajistila kompletní administraci dotace z rozpočtu kraje pro všechny sportovní kluby ve výši 29 milionů korun. Již na začátku dubna 2019 byly všechny finanční prostředky na účtech sportovních klubů a tělovýchovných jednot. Krajský úřad tak prostřednictvím ČUS značně zrychlil distribuci dotací, má zajištěnu administraci vyúčtování, a přitom nijak neztratil rozhodovací pravomoci nad podmínkami a rozdělováním dotací. Dosavadní postup je ze všech zúčastněných stran hodnocen velmi pozitivně. KO ČUS současně obdržela příslib Moravskoslezského kraje, že tato spolupráce bude pokračovat i v příštím roce. Zastupitelé Moravskoslezského kraje navíc schválili nový koncepční dokument rozvoje sportu v regionu v následujících šesti letech. Plán rozvoje sportu pro období 2019-2026 určuje prioritní oblasti sportu a pohybových aktivit a rámec jejich finanční podpory.

Výkonný výbor České unie sportu rovněž ocenil zvolení předsedy Českého atletického svazu a svého člena Libora Varhaníka na kongresu v Praze místopředsedou Evropské atletické asociace.

Výkonný výbor České unie sportu se dále intenzivně zabýval přípravou 37. valné hromady ČUS, která se uskuteční ve středu 19. června 2019 od 10 hodin ve Sportovním centru v Nymburce. Projednal a schválil návrh textu pozvánky, programu jednání, jednacího a volebního řádu, metodiku podávání kandidatur pro dodatečnou volbu člena VV ČUS i nezbytné organizační pokyny. Současně projednal první verzi Zprávy o činnosti VV ČUS od 36. valné hromady ČUS a druhou verzi Zprávy o hospodaření ČUS k 31. prosinci 2018, která bude ještě doplněna o zprávu auditora.

V souvislosti s projektem ČUS Sportuj s námi schválil Výkonný výbor České unie sportu seznam akcí s finanční podporou na rok 2019. Tento seznam zahrnuje 363 akcí ve všech regionech České republiky. Konstatoval, že stále probíhají jednání s dalšími potenciálními partnery tohoto projektu.Výkonný výbor České unie sportu vzal na vědomí informaci o připravovaném semináři pro ekonomy Servisních center ČUS na 16. května 2019 a také žádost Českého svazu tanečního sportu za člena České unie sportu. Uložil předložit tuto žádost zástupcům národních sportovních svazů sdružených v ČUS na jednání 37. valné hromady.

(ju, Česká unie sportu, SportovníListy.cz, foto: Petr Skála)