Poslanci navrhli prezidentovi ocenit 33 osobností včetně sportovců Čecha a Ledecké

"Já vím, že pan prezident nemusí naše doporučení přijmout za své, je to na něm, ale přesto je to důležitý akt Poslanecké sněmovny jako jednoho z navrhovatelů," řekl poslanec Vojtěch Pikal, když přednesl návrh Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání.

Organizační výbor Poslanecké sněmovny má  podvýbor pro státní vyznamenání a ten je veden místopředsedou Poslanecké sněmovny Vojtěchem Pikalem, který 25. května 2018 předložil návrhy na  státní vyznamenání, které byly schváleny.
"Já zde mám seznam návrhů osob navržených Poslaneckou sněmovnou na státní vyznamenání. Jedná se o Řád bílého lva, Řád Tomáše Garrigua Masaryka, medaile Za hrdinství a medaile Za zásluhy. Jak již bylo řečeno, v této věci má Sněmovna zřízen podvýbor, tam nás sedí devět. Já děkuji všem kolegům, kteří se tohoto procesu zúčastnili. Kromě návrhů z podvýborů, které byly postoupeny organizačnímu výboru, a který je všechny předal Poslanecké sněmovně, v rámci tohoto návrhu byl návrh doplněn ještě o tři návrhy od podvýboru pro válečné veterány. Jedná se většinou nebo ve své většině o prvorepublikové generály, kteří se zasloužili nějak o náš stát a o následný odboj a vlastně zařazujeme je u příležitosti stého výročí naší státnosti," řekl úvodem Vojtěch Pikal, aby vzápětí došlo k hlasování po jednotlivých jménech.


Za prvé by se propůjčoval Řád bílého lva. Ve vojenské skupině

1. plk. Květoslavu Prokešovi in memoriam - nikdo z poslanců nebyl proti

2. genmjr. Josefu Ocelkovi in memoriam - nikdo z poslanců nebyl proti

3. Josefu Bernatovi in memoriam - nikdo z poslanců nebyl proti

V občanské skupině by se tento řád propůjčoval

Antonu Gebertovi in memoriam - nikdo z poslanců nebyl proti

Karlu Lánskému - nikdo z poslanců nebyl proti

Janu Gajdošovi in memoriam - nikdo z poslanců nebyl proti

Za druhé se navrhuje propůjčení Řádu Tomáše Garrigua Masaryka

Karlu Schrammelovi in memoriam - nikdo z poslanců nebyl proti

Prof. Dr. Rajko Dolečkovi, DRSc. in memoriam - proti bylo pět poslanců Feri, Kalousek, Válek, Langšádová (všichni TOP 09) a Vrecinová (ODS)

Prof. Dr. Martinu Filipcovi, CSc. - nikdo z poslanců nebyl proti

Za třetí se navrhuje udělení medaile Za hrdinství

Štěpánu Gavendovi in memoriam - nikdo z poslanců nebyl proti

Věře Sosnarové - nikdo z poslanců nebyl proti

Jaroslavě Doležalové in memoriam - nikdo z poslanců nebyl proti

Za čtvrté se navrhuje udělení medailí Za zásluhy

Naděždě Urbáškové v oblasti kultury a výchovy - nikdo z poslanců nebyl proti

Josefu Suchárovi za zásluhy o územní celek - nikdo z poslanců nebyl proti

Karlu Sýsovi za zásluhy o literaturu - proti bylo 25 poslanců 

Prof. Dr. Miloši Peškovi, CSc. za zásluhy v oblasti vědy - nikdo z poslanců nebyl proti

Prof. Vadimu Petrovovi za zásluhy v oblasti kultury - nikdo z poslanců nebyl proti

Jaroslavu Faltovi za zásluhy v oblasti sportu - nikdo z poslanců nebyl proti

Čestmíru Sekaninovi za zásluhy v oblasti sportu - nikdo z poslanců nebyl proti

Ester Ledecké za zásluhy v oblasti sportu - eden poslanec byl proti  Růžička (ANO)

Josefu Klímovi za dlouhodobou a příkladnou investigativní novinářskou práci - dva poslanci byli proti Růžička (Ano) a Benda (ODS)

Petru Čechovi za zásluhy v oblasti sportu  - nikdo z poslanců nebyl proti

Danielu Vávrovi za zásluhy v oblasti hospodářství, umění a kultury - jeden poslanec byl proti  Růžička (ANO)

Prof. Ing. Pavlu Hobzovi, DrSc. a čestnému doktorovi v oblasti vědy - nikdo z poslanců nebyl proti

Prof. Dr. Zdeňku Zadákovi, CSc. v oblasti vědy - nikdo z poslanců nebyl proti(ps, Poslanecká sněmovna, SportovníListy.cz, Prvnízprávy.cz, foto: Petr Skála)