Nevyhovující kapacita sportovišť v obcích a městech

S rostoucím počtem obyvatel v obcích a městech klesá spokojenost se současným stavem kapacity sportovišť. V sídlech s více než 1000 obyvateli převažuje nespokojenost se stávající kapacitou sportovišť!

Toto zjištění vyplynulo z průzkumu, který v 1. pololetí roku 2018 uskutečnilo Sdružení sportovních svazů České republiky, z. s. a jehož cílem bylo zmapovat současný stav a využívání sportovní infrastruktury v ČR. Na devět otázek dotazníku, který byl zaslán celkem 6 333 starostům obcí a měst v ČR, odpovědělo téměř 40 % oslovených starostů (2 521), což je statistický významný vzorek. Na jednu z otázek Jaká je kapacita sportovišť ve Vaší obci / Vašem městě? měli dotazovaní na výběr ze dvou odpovědí, buď Vyhovující, nová sportoviště nejsou potřeba, nebo Nedostatečná, stávající sportoviště nestačí pokrýt poptávku.

Odpovědi byly analyzovány z hlediska počtu obyvatel v obcích (7 kategorií) a také podle jednotlivých krajů.

Kapacita sportovišť v obcích a městech podle počtu obyvatel
Obecně lze říci, že v obcích do 1000 obyvatel převažuje se současnou kapacitou sportovišť mírná spokojenost.  Například v nejmenších obcích ČR (do 250 obyvatel), kterých odpovědělo celkem 486, panuje v 67,08 % (326 obcí) spokojenost se současným stavem. Tyto výsledky ale lehce ovlivňuje skutečnost, že starostové některých malých obcí nemohli dotazník vyplnit, protože jejich obce nedisponují žádnými sportovišti.

Naopak nespokojenost s kapacitou sportovišť panuje v obcích s více než 1000 obyvateli – viz graf 1. Největší nespokojenost v dotazníku vyjádřili starostové obcí a měst s počtem obyvatel v rozmezí 3001 – 5000. Z celkem 114 došlých odpovědí v této kategorii je celých 72,81 % starostů nespokojeno se současnou situací kapacity sportovišť na území své obce. Obdobně svou situaci hodnotí i starostové měst a obcí s počtem obyvatel 5001 – 10 000. Zde se negativně vyjádřilo 68,75 % starostů (66 z 96 došlých odpovědí).

„Kvalita sportovní infrastruktury je jednou z významných podmínek spokojeného života občanů a sportování by mělo být samozřejmou součástí zdravého životního stylu. Z průzkumu ale vyplývá, že v sídlech nad 1000 obyvatel je kapacita sportovišť nedostatečná. Vzhledem k tomu, že právě v těchto větších obcích a městech žije více než 82 % obyvatel, je to alarmující skutečnost, kterou by se měly příslušné státní instituce vážně zabývat“, říká Zdeněk Ertl, předseda Sdružení sportovních svazů České republiky, z. s.


Kapacita sportovišť v krajích
Z hlediska krajského uspořádání republiky vyhovuje kapacita sportovišť nejvíce v Kraji Vysočina. Z tohoto kraje dorazilo 255 odpovědí a 147 jich bylo kladných, tedy 65,33 %. Také v krajích Královéhradeckém, Karlovarském či Plzeňském jsou starostové přesvědčeni o tom, že ve svých obcích mají dostatečnou kapacitu sportovišť.

Nespokojeni jsou ale například starostové městských částí v Praze. Do průzkumu se zapojilo 31 městských částí (včetně Prahy 1, Prahy 2, Prahy 3 či Prahy 7) a hned v 21 MČ (67,74 %) jsou starostové přesvědčeni, že současná kapacita sportovišť je nedostatečná. Nespokojeni jsou pak i starostové Moravskoslezského, Olomouckého či Ústeckého kraje – viz graf 2.Průzkum Sdružení sportovních svazů České republiky, z. s. ukázal, že ačkoliv v rámci ČR lehce převažuje kladná odpověď (54,11 % došlých odpovědí), je nutné přihlížet k velikostem obcí a měst. Zatímco v malých obcích je kapacita sportovišť dostatečná, ve velkých městech, kde žije více než 82 % obyvatel ČR, je naopak kapacita sportovišť nevyhovující a nedostatečná.

(red,sportovnilisty.cz,Daniela Markupová; grafika: Sdružení sportovních svazů České republiky, z. s.)