Návrh programového prohlášení vlády věnuje sportu devět vět, i když rozvitých


Dne 18. prosince 2017 schválila vláda Andreje Babiše Návrh programového prohlášení vlády České republiky a pověřila premiéra jednáním o tomto návrhu se sněmovními stranami.

Sport    Hlavní význam podpory sportu, sportování a aktivního životního stylu v České republice spatřujeme, podobně jako většina států EU, ve zlepšování kvality života občanů a jejich zdraví ve všech věkových skupinách.

Budeme respektovat přístup k financování podpory sportu a rozvoje pohybových aktivit jako financování veřejné služby a v příštích letech se zaměříme zejména na:

    Zvýšení atraktivity výchovných programů pohybové gramotnosti a zvyšování tělesné zdatnosti mládeže na všech typech škol.
    Zajištění dostatku kvalitních a cenově dostupných forem pohybových aktivit ve městech a obcích pro všechny věkové skupiny obyvatelstva.
    Zkvalitnění procesu přípravy talentované mládeže a sportovní reprezentace na základě nejnovějších poznatků sportovní vědy a výzkumu.
    Obnovu, modernizaci a rozvoj sportovní infrastruktury sportovních oddílů, tělovýchovných jednot, sportovních svazů a organizací, obcí (včetně školních sportovišť) i krajů s cílem zlepšit podmínky pro provozování nejen sportu pro všechny věkové skupiny, ale i turistiky a cestovního ruchu.
    Podporu modernizace a rozvoje strategických sportovních zařízení určených pro přípravu reprezentace a pro pořádání významných mezinárodních sportovních akcí.

K zajištění těchto záměrů hodláme v nastávajícím volebním období:

    Připravit a prosadit nový komplexní zákon o podpoře sportu, který vytvoří potřebný rámec pro vnímání podpory sportu z veřejných rozpočtů jakožto veřejné služby.
    Vytvořit institucionální, legislativní a finanční podmínky pro vznik centrální autority pro sport, řízené vládním zmocněncem podléhajícím přímo premiérovi, která bude komplexně zajišťovat realizaci státní politiky v oblasti podpory rozvoje sportu a pohybových aktivit obyvatelstva.

(ps, Úřad vlády, SportovníListy.cz, foto: Petr Skála)