Národní sportovní agentura se představila v sídle České unie sportu v Praze na Strahově


Jaké jsou vize a hlavní úkoly Národní sportovní agentury, která vznikla v srpnu 2019 a od roku 2021 přebere kompletně státní podporu od MŠMT?

To se mohli dozvědět zástupci sportovních klubů a tělovýchovných jednot na republikové poradě, která se konala ve čtvrtek 7. listopadu 2019 v aule České unie sportu. Plány prezentoval předseda agentury Milan Hnilička nebo místopředseda Ivo Lukš.

Jak říkám...„Rádi bychom zrealizovali několik dalších seminářů, abychom dostatečně informovali celé sportovní prostředí o našich úmyslech, jak pomoci českému sportu. Tohle je první z nich,“ tvrdil Milan Hnilička.

Jsme noví, plní nadšení a plánů. Takhle ve zkratce by se dala vystihnout vůbec první prezentace Národní sportovní agentury. V aule ČUS její zástupci představili základní vize v podobě „desatera“, ale vrátili se také k aktuálním problémům, které tíží sportovní kluby a jednoty.

Jak říkám...„Jde hlavně o program Můj klub. Je to velké téma, které se nepovedlo. A dodnes se na mě nebo na premiéra obrací kluby s mnohými prosbami. Jeden z největších úkolů je tento program vylepšit. V tom bude role ČUS určitě důležitá,“ přiznal předseda Milan Hnilička.

Národní sportovní agentura bude přerozdělovat dotace od roku 2021. V současné době teprve vzniká a nastavuje si základní funkce vnitřního aparátu. Náběh její činnosti bude postupný.

Jak říkám...„Proto si velmi vážíme, že nám už nyní ukázala, na co se bude v nejbližší době zaměřovat a jaká je dlouhodobá strategie. Vážíme si toho, že se v ní počítá také se spoluprací s Českou unií sportu, jako největší střešní organizací. A to zejména díky využití územní podpory od našich servisní center, které dlouhodobě pomáhají klubům a jednotám přímo v terénu při administraci, včetně žádostí o dotace,“ prohlásil Miroslav Jansta, předseda ČUS.

Nově vzniklá agentura se prioritně bude zaměřovat na zvýšení podpory sportu v oblasti financování. Zásadně chce napomoci tomu, aby děti více sportovaly, což souvisí také s přímou podporou sportovních klubů a jednot. Tu chce agentura zjednodušit.

Jak říkám...„Chtěli bychom odstranit současný neblahý stav, ve kterém úředník slíbí dotace, a pak se prostředky posílají pozdě. Proto chceme dotační systém zdigitalizovat. Plánujeme vytvořit nástroj, který bude jednoduchý, přehledný jako e-shopová stránka. Hledáme procesy, jak elektronicky nastavit také komunikaci s tělovýchovnými jednotami a sportovními kluby,“ představil Ivo Lukš, místopředseda národní sportovní agentury.

Další důležitá oblast je také podpora provozu a údržby sportovní infrastruktury ve sportovních klubech. Ta měla dříve samostatný dotační program, nyní je zahrnutá v rámci Programu Můj klub.

Jak říkám...„Bohužel bez toho, aniž by se rozlišovalo, zda má někdo pět hřišť nebo žádné. Není to nastaveno ideálně. Sportovní infrastruktura v České republice je zastaralá. My bychom chtěli zmapovat veškerou infrastrukturu a významně navýšit prostředky, a přizpůsobit neinvestiční i investiční programy. Formují děti kolem sebe, dokážou je strhnout pro sport, rádi bychom je dostali více do školek nebo škol. Budeme hledat cesty, jak je více podpořit," dodal Ivo Lukš z agentury, která rozhodně nechce podcenit ani podporu pro trenéry.

Národní sportovní agentura bude v dohledné době organizovat další semináře, například pro představitele České obce sokolské, Sdružení sportovních svazů České republiky a pro předsedy sportovních svazů.

(ps, Česká unie sportu, SportovníListy.cz, foto: Petr Skála)