MŠMT vyhlásilo první neinvestiční programy Státní podpory sportu na rok 2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dotační neinvestiční program státní podpory Významných sportovních akcí na období roku 2018.

Účelem programu je podpora a zajištění financování významných sportovních akcí skrze spolky, které tyto akce na území České republiky pořádají. V programu lze žádat o dotace na významné sportovní akce ve věkových kategoriích od 15 let výše. Nelze žádat o finanční podporu sportovních akcí určených výhradně pro věkovou kategorii veteránů.

Významné sportovní akce jsou na základě tohoto obsahového vymezení rozděleny do pěti kategorií:

Kategorie A: Významné sportovní akce mimořádné důležitosti na území České republiky:

- jedná o mezinárodní sportovní akci, kde se předpokládá významný společenský, sportovní, hospodářský a ekonomický přínos pro Českou republiku

- podmínkou pro konání akce je souhlas vlády České republiky v podobě usnesení

Kategorie B: Významné sportovní akce na území ČR - Mistrovství světa a mistrovství Evropy:

- do kategorie se řadí akce, které jsou v souladu s mezinárodní světovou federací daného sportu uznané jako oficiální mistrovství světa a mistrovství Evropy seniorské či juniorské kategorie

Kategorie C: Významné sportovní akce na území ČR – seriálové:

- v kategorii C jsou podporovány významné sportovní akce, které jsou dílčími sportovními soutěžemi v rámci několikadílných sérií mistrovství světa, mistrovství Evropy, světových či Evropských pohárů

Kategorie D: Významné sportovní akce na území ČR – jednorázové:

- v kategorii D jsou podporovány jednorázové významné sportovní akce, za které jsou považovány mítinky, turnaje, závody, memoriály, a další události

- dále je v kategorii podporována akce pořádaná Českou obcí sokolskou v roce 2018

Kategorie E: Významné sportovní akce na území ČR - Grand Prix České republiky 2018:

- kategorie je definována na základě usnesení vlády České republiky ze dne 31. srpna 2015 č. 725, kterým vláda České republiky ukládá pracovat na možnostech zákonné podpory realizace mistrovství světa silničních motocyklů - Grand Prix republiky Brno v roce 2016 a v následujících letech, a to prostřednictvím neziskového subjektu k tomu určenému disponující právy na pořádání této akce.

Finanční objem státní podpory se stanovuje s ohledem na přiměřenost rozpočtu akce, preferenci akce, její společenskou významnost a popularitu sportu v České republice a zahraničí. MŠMT stanovuje, že alokace finančních prostředků na tento program je po odečtení dotací na významné sportovní akce v kategorii A a E rozdělena v kategorii B, následně v kategorii C a poté v kategorii D. Předpokládaná celková alokace Programu VSA pro rok 2018 je 300 000 000,- Kč.


Finanční limity:

- v kategorii A je možno získat až 100 % celkového rozpočtu projektu

- v kategorii B je možno získat až 70 % celkového rozpočtu projektu, maximálně však 20 miliónů korun

- v kategorii C je možno získat až 70 % celkového rozpočtu projektu, maximálně však 15 miliónů korun

- v kategorii D je možno získat až 70 % celkového rozpočtu projektu, maximálně však 5 miliónů korun

- v kategorii E je možno získat až 70 % celkového rozpočtu projektu, maximální výše není stanovena.

Žádost musí být odevzdána v listinné formě na podatelnu MŠMT nebo doručena poštou na adresu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Malá Strana, Praha 1, 11812, nebo v elektronické podobě do datové schránky MŠMT (ID: vidaawt ) nejpozději do 22. prosince 2017.

Více informací o vyhlášeném programu najdete na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

(redakce, MŠMT, SportovníListy,cz, foto: Petr Skála)