Ministerstvo školství vypsalo Výzvy pro bojové, úpolové a moto sporty za 95 milionů

[ title]
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vypsalo výzvy na podporu bojových umění a úpolových sportů nezařazených do olympijského programu a na podporu motoristických sportů. Výzvy na podporu těchto konkrétních sportů byly vypsány letos poprvé, tyto oblasti jsou totiž v rámci sportovních odvětví specifické a společná kritéria hodnocení s ostatními sporty se ukazovala jako rozporná. MŠMT proto přistupuje ke kvalitativnímu hodnocení jednotlivých projektů. Obě výzvy byly vypsány v rámci programu Organizace sportu 2018, celkem je na ně alokováno 95 milionů korun.

Na podporu sportovních svazů pro motoristické sporty, které jsou zejména v organizacích jako Autoklub, Aeroklub, ÚAMK, Letecká amatérská asociace či vodní motorismus, je letos alokováno 80 milionů korun. Dotace jsou určeny na rozvoj motosportu, školení trenérů, rozhodčích či traťových komisařů, pořádání soutěží a sportovních akcí, správu a údržbu vlastních sportovních areálů, propagaci a nábor, ale i spolupráci s mezinárodní federací.


Na podporu sportovních svazů pro bojová umění a úpolové sporty nezařazené do olympijského programu je vyčleněno 15 milionů korun. Tyto organizace přitom na rozdíl od roku 2017 nyní často dostaly přidělené dotace i na podporu talentované mládeže a účast na mezinárodních akcích reprezentantů.

"Tato část sportovního spektra může letos čerpat ze čtyř dotačních programů. Podporujeme kluby přímou dotací na děti a mládež ve věku od 6-23 let v programu Můj klub, umožňujeme těmto organizacím rozvíjet nejen základnu, ale i systém přípravy talentů v programu Talent a nejlepší vysílat na mezinárodní akce v programu Repre. Největší část dotací na tyto sporty by tedy už letos mohla být čerpána přímo kluby. Každé odvětví je jiné a volíme kvalitativní posouzení činnosti sportovní organizace," upozornil náměstek pro řízení sekce sportu a mládeže Karel Kovář na specifičnost této sportovní oblasti.


(ps, MŠMT, SportovníListy.cz, foto: Jiří Růžička)