Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pomáhá zdravotně postiženým sportovcům

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pokračuje ve vyhlašování nových neinvestičních programů Státní podpory sportu na rok 2018 a na svých webových stránkách zveřejnilo nové vyhlášení Programu SPORTOVÁNÍ BEZ BARIÉR (ZPS), který je určen pro zdravotně postižené sportovce. 

Účelem dotace je podpora sportovních projektů zdravotně postižených sportovců prostřednictvím dotačního programu SPORTOVÁNÍ BEZ BARIÉR (ZPS), který obsahuje následující podprogramy:

1. Podprogram (opatření) A: Sportovní reprezentace ZPS: podpora sportovních projektů zacílených na zvýšení kvality a stabilizace sportovního prostředí výkonnostních a vrcholových zdravotně postižených sportovců (dále jen ZPS)

2. Podprogram (opatření) B: Podpora sportovních svazů s celostátní působností pro specifický druh zdravotního postižení sportovců: podpora projektů zacílených na zvyšování a stabilizaci sportovního prostředí sportovních svazů s celostátní působností pro specifický druh zdravotního postižení sportovců působících na základě mezinárodní autority

3. Podprogram (opatření) C: Podpora sportovních klubů a tělovýchovných jednot ZPS: Podpora projektů zacílená na zvyšování kvality a stabilizaci sportovního prostředí regionálních spolků působících v oblasti sportu ZPS

4. Podprogram (opatření) D: Významné a další sportovní akce: Podpora významných a dalších sportovních akcí dle následujících priorit:

1. Skupina - priorita: Podpora mistrovství světa (dále jen "MS") u juniorů a seniorů. Sporty, které jsou na programu Paralympijských her (dále jen "PH"), Deaflympijských her (dále jen "OH"), Global Games (dále jen "GG"), včetně zabezpečení akce Special Games (dále jen "SG") a akce realizované prostřednictvím Českého paralympijského výboru (dále jen „ČPV“)

2. Skupina - ostatní: Ostatní soutěže jako jsou mistrovství Evropy (dále jen "ME"), světové a evropské poháry (dále jen "SP" a "EP"), mezinárodní závody, otevřená mistrovství republiky apod. Podpora bude určena pouze omezenému počtu akcí podle obsahového zaměření, podle spoluúčasti na realizaci sportovní akce a dle možností státního rozpočtu.


Dotace se ve všech čtyřech opatřeních poskytuje formou jednorázového financování a dle obsahového vymezení programu může být poskytnuta až do výše 100 % celkových nákladů projektu, které prokazatelně vzniknou v kalendářním roce, ve kterém je dotace poskytnuta, pokud není v podprogramu specifikováno jinak. Důvodem je podpora rozvoje sportu v těchto oblastech, které jsou stanoveny jako celospolečenské priority, dle Koncepce rozvoje podpory sportu na období 2016 až 2025.

Termín pro podávání žádostí je nejpozději do 22. prosince 2017.

(MŠMT, ps, SportovniListy.cz, foto: Petr Skála)

Kam zmizeli fotbalisté

17.1.2021 09:00:00

Ještě před šesti či sedmi lety vykazovala Fotbalová asociace České republiky kolem 630 tisíc členů, pak si koupili nové počítače a při přehrání dat najednou zbylo jen asi 340 tisíc členů. I s tím...