Ministerská podpora pro sportovní svazy částkou 1 271 398 000 korun...

V rámci tří výzev podpořilo letos Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy sportovní svazy částkou 1 271 398 000 korun.

Obsahově tyto Výzvy (5, 6, 7) navazují na Program V roku 2017 a jsou určeny výhradně pro sportovní svazy, tedy sportovní organizace reprezentující na území ČR dané sportovní odvětví a organizující v tomto sportovním odvětví systémové (mistrovské) soutěže.

"V rámci Programu V roku 2017 byly porovnávány všechny sportovní svazy v jednom ‚koši‘, což ve výsledku znamenalo, že byly porovnávány vzájemně neporovnatelné projekty, protože činnost sportovních svazů v různých sportovních odvětvích je natolik rozdílná, že pro projekty podané těmito subjekty nebylo možné nalézt žádný objektivní parametr," řekl  náměstek pro řízení sekce sportu a mládeže MŠMT Karel Kovář.

Sportovní svazy jsou proto nyní rozděleny do tří výzev, přičemž Výzva č. 5 a Výzva č. 6 je specificky zaměřená na konkrétní sportovní odvětví a Výzva č. 7 zahrnuje ostatní sportovní odvětví v předchozích dvou výzvách výslovně neuvedená.

"Z okruhu podporovaných sportovních odvětví jsou však vyňaty motoristické sporty a bojové a úpolové sporty nezařazené do olympijského programu, u kterých bylo nezbytné připravit další samostatné výzvy," dodal náměstek Kovář.

V rámci výzvy č. 5 Podpora sportovních svazů – sportovní hry byly letos 16 žadatelům rozděleny finanční prostředky ve výši 700 000 000 Kč.


Výzva č. 6 "Podpora sportovních svazů – olympijské sporty" přinesla 33 žadatelům prostředky ve výši 469 253 000,- Kč.U výzvy č. 7 "Podpora sportovních svazů – sporty nezařazené do olympijského programu" si 40 žadatelů rozdělilo částku 102 145 000,- Kč.
(ps, Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, SportovníListy.cz, foto: Petr Skála)

Boj o fotbalové nafukovací panny

31.5.2020 09:00:00

Tak se nám konečně rozjela fotbalová liga. Byl to ale zvláštní pohled. Prázdné tribuny si před pár týdny jen stěží dovedl někdo představit. Pamatujeme si, jak se slávisté velmi rozčilovali, když ...