Ministerská podpora pro sportovní svazy částkou 1 271 398 000 korun...

V rámci tří výzev podpořilo letos Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy sportovní svazy částkou 1 271 398 000 korun.

Obsahově tyto Výzvy (5, 6, 7) navazují na Program V roku 2017 a jsou určeny výhradně pro sportovní svazy, tedy sportovní organizace reprezentující na území ČR dané sportovní odvětví a organizující v tomto sportovním odvětví systémové (mistrovské) soutěže.

"V rámci Programu V roku 2017 byly porovnávány všechny sportovní svazy v jednom ‚koši‘, což ve výsledku znamenalo, že byly porovnávány vzájemně neporovnatelné projekty, protože činnost sportovních svazů v různých sportovních odvětvích je natolik rozdílná, že pro projekty podané těmito subjekty nebylo možné nalézt žádný objektivní parametr," řekl  náměstek pro řízení sekce sportu a mládeže MŠMT Karel Kovář.

Sportovní svazy jsou proto nyní rozděleny do tří výzev, přičemž Výzva č. 5 a Výzva č. 6 je specificky zaměřená na konkrétní sportovní odvětví a Výzva č. 7 zahrnuje ostatní sportovní odvětví v předchozích dvou výzvách výslovně neuvedená.

"Z okruhu podporovaných sportovních odvětví jsou však vyňaty motoristické sporty a bojové a úpolové sporty nezařazené do olympijského programu, u kterých bylo nezbytné připravit další samostatné výzvy," dodal náměstek Kovář.

V rámci výzvy č. 5 Podpora sportovních svazů – sportovní hry byly letos 16 žadatelům rozděleny finanční prostředky ve výši 700 000 000 Kč.


Výzva č. 6 "Podpora sportovních svazů – olympijské sporty" přinesla 33 žadatelům prostředky ve výši 469 253 000,- Kč.U výzvy č. 7 "Podpora sportovních svazů – sporty nezařazené do olympijského programu" si 40 žadatelů rozdělilo částku 102 145 000,- Kč.
(ps, Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, SportovníListy.cz, foto: Petr Skála)