Interpelace poslance Jakuba Jandy na ministra školství, mládeže a tělovýchovy Plagu


Jedním ve čtvrtek 23. ledna 2020 z interpelujících poslanců byl i Jakub Janda, který měl interpelací na nepřítomného ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagu.  

Poslanec Jakub Janda, i když ve Sněmovně ministr nebyl přítomný, interpelaci přečetl.

"Vážený pane ministře, znovu a opět vás musím interpelovat ve věci problémů s dotačním programem Můj klub, za které je vaše ministerstvo stále gesčně odpovědné. Již při minulé interpelaci jsem vás žádal o nápravu křivdy, které se dle mého názoru vaše ministerstvo dopustilo, když odmítlo vyplatit přes 300 klubů dotaci kvůli jednomu chybějícímu papíru. Vypadá to však, že jste se zřejmě rozhodl házet sportovním organizacím klacky pod nohy, když po úspěšných žadatelích nadále vynucujete další byrokracii ve formě souladu mezi seznamem hráčů, který je uveden v žádosti, s evidencí sportovců. Pominu-li nesmyslnost tohoto kroku a také to, že tato podmínka nebyla uvedena ve výzvě při vypsání dotačního titulu, tak žádáte, aby byla tato data elektronicky importována pouze ve formátu CSV, a to dokonce pod hrozbou nevyplacení dotace," postěžoval si poslanec Jakub Janda.

"Pane ministře, apeluji na soudnost úředníků. Ne každý předseda sportovního klubu je IT odborník a není v jeho možnostech po nocích studovat návody a počítačové příručky. Vaše ministerstvo by tady mělo být pro sportovce a ne sportovci pro ministerstvo. Ptám se vás proto, kdy toto byrokratické opatření zrušíte," uzavřel svoji interpelaci poslanec Jakub Janda.

(ps, Poslanecká sněmovna, SportovniListy.cz, foto: Petr Skála)