Dobrá otázka Michala Krause: Kdo zastaví Kateřinu Valachovou?

"Není lepšího důkazu absolutního rozkladu personální politiky ČSSD, její totální personální vyprahlosti a neschopnosti současného vedení ČSSD tyto problémy jakkoli řešit, než současné působení Kateřiny Valachové v poslaneckém klubu ČSSD," napsal v komentáři pro Prvnizpravy.cz
Michal Kraus.


"Přestože Kateřina Valachová  osobně byla příčinou několikaprocentního úbytku tradičních skupin voličů ČSSD v minulých parlamentních volbách, v těchto volbách kandidovala do Poslanecké sněmovny ve Středních Čechách, protože v domácím Brně ji příliš dobře znali, než by ji na kandidátku umístili a po naprostém volebním debaklu se dokonce stala se místopředsedkyní poslaneckého klubu ČSSD," píše v komentáři dál Michal Kraus.

"A tohoto postu zhusta zneužívá k prezentaci vlastních názorů v médiích, a to na cokoli – od vyzbrojování armády počínaje po sociální jistoty občanů ČR konče. Zatím se vyhýbá oblastem, které díky jejímu dvouletému působení na MŠMT skončily v naprostém chaosu, zmatku a zmaru," míní Kraus.    

"V politicky vyspělých a v pravdě demokratických státech je největším prohřeškem politika lež. A je-li mu i prokázána, je automaticky i příčinou jeho odchodu z politické scény. Je to ve vyspělých státech logické. Volič nechce, aby o jeho životě, životních podmínkách a životní úrovni rozhodovali politici, kteří lžou. Protože politici, kteří lžou, jsou nedůvěryhodní a neskýtají záruku solidnosti a spravedlnosti," píše se dál v Krausově komentáři.

"Nemluvě o politicích, kteří lžou jen proto, aby si uchovali své teplé plyšové křeslo, a to i (nebo právě) tehdy, jsou-li přistiženi při nečestném, nesprávném či neetickém jednání a vystupování," konstatuje analytik Kraus.

"A jenom naprosto supersplachovací jedinec s olbřímím kachním žaludkem a mimořádně vyvinutou hroší kůží dokáže po absolutním krachu svého manažerského působení v čele ministerstva, jeho personálním i odborném rozvratu ve většině zastávaných kompetencí může být schopný tak bezostyšně znovu a znovu předstupovat před veřejnost a lhát a lhát a lhát," hlásí dál Kraus.

"Za posledních 28 let se na MŠMT vystřídalo celkem 21 ministrů z celé řady politických stran, a byli i tací, kteří se netajili svým odporem ke sportu, ale nikdo nenadělal ve financování sportu takový bordel, jaký stačila za necelé dva roky udělat Kateřina Valachová," upozorňuje Michal Kraus.

"Absolutní netransparentnost přidělování dotací a nerespektování jejich rozdělování podle schválených a transparentních kritérií bylo nejen příčinou tzv. dotační kauzy, v níž jsou skutečnými viníky ministerští úředníci v čele s Valachovou a skutečnými obětmi sportovní funkcionáři, sportovní organizace, sportovní svazy, sportovní kluby, tělovýchovné jednoty a především samotní sportovci. Je tedy zcela logické, že ji VH ČUS, která zastupuje téměř milion členů, tedy cca 10 % obyvatelstva celé České republiky vyzvala k tomu, co měla udělat již dávno," chválí rozhodnutí Valné hromady ČUS Michal Kraus.

Valachová tak osobně organizovala netransparentní, nesystémové, nespravedlivé a selektivní přidělování dotací mimo schválené dotační programy a na základně mimořádných rozhodnutí, plných výjimek a porušení stanovených pravidel i zákonů jen některým spolkům (např. ČOV) nebo na některé akce (např. Velká cena Brna) na úkor zbylého sportovního prostředí.

Valachová také osobně zodpovídá za bezdůvodné a nezákonné rušení již vyhlášených dotačních programů, kde původně transparentní rozdělování dotací nahradilo rozdělování bez systému, ladu a skladu, a to mnoho měsíců po lhůtě stanovené usnesením vlády, rušení programů a dotací zejména pro činnost klubů a TJ, které vláda svým usnesením na rok 2017 i 2018 stanovila, což vedlo v roce 2017 k nevyplacení dotací ve výši více než 1 mld. Kč.

A v neposlední řadě zodpovídá Valachová za nedůvodné, nesmyslné a sport poškozující převádění finančních prostředků určených na podporu sportu do rozpočtu jiných úseků MŠMT, jenom z rozpočtu 2017 to bylo téměř 0,5 mld. Kč a těsně před svým odchodem z úřadu i z návrhu rozpočtu na rok 2018 ve výši více než 1 mld. Kč, kterou odklonila z rozpočtu pro sport v převážné míře ve prospěch nesmyslné a nepopulární inkluze v řádu miliard Kč, to je doslova a do písmene know how Kateřiny Valachové.

To jsou jen některé kroky, skutky a rozhodnutí bývalé ministryně Valachové, která dnes prohlašuje, že se nesnažila ovlivňovat dotace, že nastavila transparentní podmínky, ve kterých se neuměli či nechtěli někteří pohybovat, protože jim daleko více vyhovuje kalná netransparentní voda.

A jestliže přes to všechno dnes miliónu sportovců, kteří kvůli jejím čachrům, intrikám a podrazům dnes od státu nemají prostředky na to, že pro stát odvádějí veřejnou službu přes svůj facebook vzkazuje: „Když hledáte viníka, tak se podívejte do zrcadla.“, je to učebnicový příklad toho, zloděj křičí, chyťte zloděje.


A tak se nabízí možná spíše řečnická otázka, otázka, kterou si už dávno mělo začít klást vedení ČSSD: „ Kdo zastaví Kateřinu Valachovou?“ Končí komentář Michal Kraus.
SportovniListy.cz rovněž napsaly:


Finanční krizi ve sportu způsobilo jednání Kateřiny Valachové, nikoliv zásah policie


(ps,Prvnízprávy.cz & SportovníListy.cz, foto:Petr Skála)