Čísla z výzkumu: Z pěti tisíc respondentů jich nejvíce fandí hokeji a ženy krasobruslení

Národní sportovní agentura (NSA) ve spolupráci s českou výzkumnou agenturou Český národní panel zrealizovala ve druhé polovině října 2020 rozsáhlý výzkum zaměřený na vztah ke sportu a míru popularity jednotlivých sportů v Česku.

S výsledky výzkumu seznámili novináře předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička a místopředseda agentury Lukáš Lukš. 

SportovníListy.cz byly na místě děje ...Výzkum prováděla Společnost Český národní panel, která  disponuje spolehlivým zdrojem respondentů pro marketingové a sociologické výzkumy, což umožnilo zrealizovat reprezentativní výzkum s účastí 5 tisíc respondentů.


Metodika výzkumu míry popularity sportu v Česku 5 tisíc respondentů Online výzkum na panelu respondentů.

Reprezentativní vzorek: Muži a ženy od 15 let.

Sporty reprezentované národními sportovními svazy v Česku 105 sportů říjen 2020


Za účelem získání věrohodných informací o vztahu české veřejnosti ke sportu a jednotlivým sportům bylo zajištěno, aby vzorek respondentů reprezentoval českou populaci z hlediska pohlaví, věku, bydliště, vzdělání, ekonomické aktivity, osobních příjmů atd.

Cílem výzkumu bylo zjistit, jaký je vztah Čechů ke sportu, a jak jsou podle nich jednotlivé sporty atraktivní z diváckého pohledu a z pohledu jejich aktivního provozování. V části výzkumu, která se věnovala vztahu Čechů ke sportu obecně, respondenti odpovídali na otázku, jak často sport sledují jako diváci (prostřednictvím médií nebo přímo na sportovišti), a jak často sport sami aktivně provozují.

Do části výzkumu, která se věnovala měření míry popularity jednotlivých sportů v ČR, bylo zařazeno 105 sportů, které jsou reprezentovány národními sportovními svazy v Česka.


Respondenti jednotlivé sporty hodnotili ze dvou hledisek. Za prvé podle toho, do jaké míry jsou pro ně atraktivní z pohledu diváka. A za druhé z hlediska toho, že by se jim sami aktivně věnovali. Sporty hodnotili na škále od 1 (nejméně atraktivní) do 10 (nejvíce atraktivní). Pokud nevěděli, jak daný sport ohodnotit, tak se jejich odpověď do výsledků nezapočítala, pokud sport neznali, byla sportu nahodnotící škále přiřazena hodnota 0. Na základě těchto hodnocení byl následně projednotlivé sporty vypočítán průměr jejich atraktivity z pohledu diváckého a z pohledu aktivního provozování.

*) Chyba se vloudila do tabulky aktivního provozování, ve které letecký sport je uvedený dvakrát!


Vysoký počet respondentů a reprezentativní vzorek umožnil analyzovat výsledky i v rámci skupin dle pohlaví, věku, místa bydliště, měsíčního příjmu a vztahu ke sportu obecně. Proto jsou dále prezentovány výsledky zvlášť za muže a ženy, „fanoušky “ a „nefanoušky“ (za fanouška je považován člověk, který sleduje sport aspoň jednou týdně), „sportovce“ a „nesportovce“ (za sportovce je považován člověk, který sportuje aspoň jednou týdně), za osoby s osobním měsíčním čistým příjmem do a nad 20 tisíc Kč, za osoby ve věku od 15 do 44 let a osoby od 45 let výše a za osoby s místem bydliště do a nad 20 tisíc obyvatel. 

SportovniListy.cz rovněž napsaly ...Prohlášení klubů Ligové fotbalové asociace k výzkumu Národní sportovní agentury

(Petr Skála, SportovniListy.cz, Národní sportovní agentura, foto: Petr Skála)