Chvála Bohu a MŠMT, které uvolnilo na významné sportovní akce přes 30 milionů korun

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy třetí dubnovou středu uveřejnilo na svém webu, že pošle na významné sportovní akce v České republice více než 30 milionů korun. Průběžná investiční výzva byla vyhlášena v rámci programu Hlavní směry rozvoje sportovní infrastruktury ČR 2017-2024.

Dotace je zacílena na významné mezinárodní sportovní akce na území České republiky.

Jak říkám..."Stoprocentní dotaci přidělujeme akcím, kde se předpokládá významný společenský, sportovní, hospodářský a ekonomický přínos pro republiku, dotaci do výše osmdesáti procent poskytneme akcím středního a menšího rozsahu, kde se předpokládá v rámci medializace výrazná propagace české reprezentace v daném sportu. Preferujeme areály, kde se pravidelně konají další významné akce, a investice tak není jednorázová. V této chvíli byly k podpoře navrženy tři investice v celkové částce 31 050 000 korun. Pro celý rok 2018 je pro tento účel vyčleněno až sedmdesát milionů korun," " upřesnil zacílení finanční podpory náměstek pro řízení sekce sportu a mládeže Karel Kovář.

Jinak o dotaci z programu Významné sportovní akce může žádat spolek, který má oblast sportu jako svou hlavní činnost nebo spolek, který vykonává činnost sportovního svazu s celostátní působností a má ve svém sportovním odvětví národní sportovní autoritu a je jediným uznaným zástupcem České republiky v Mezinárodním olympijském výboru. Žádat může také spolek, který vykonává činnost střešní organizace a také spolek splňující podmínky stanovené občanským zákoníkem s celostátní působnosti v oblasti sportu s členstvím v MSF (mezinárodní sportovní federaci).

(ps, MŠMT, SportovníListy.cz, foto: Ivana Roháčková, ASC Dukla Praha)