Česká unie sportu nemůže tolerovat, že někteří novináři mají přístup do trestných spisů

[ title]
Dne 6. září 2017 proběhla v aule České unie sportu celostátní porada zástupců sportovních klubů a tělovýchovných jednot (Okresní sdružení ČUS) a představitelů Krajských organizací ČUS. Cílem bylo osvětlit aktuální informace k opožděnému financování z dotačních programů MŠMT a informovat o obvinění zástupců ČUS a samotné největší střešní organizace. Členi se rovněž dozvěděli o průběhu zasedání Výkonného výboru České unie sportu, jejíž části se zúčastnil také přizvaný předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval.

"Pozice ČUS je nadále silná, protože naše práce pro sport v jednotlivých regionech je důležitá. Jsme možná jediní, kteří jsou díky své erudovanosti schopní kompetentně pracovat v rámci poradních týmů na ministerstvu. Jedinou nevýhodou je mediální dehonestace kvůli obvinění. Pracujeme však na zlepšení a věřím, že budeme ještě silnější,“ prohlásil na celostátní poradě Marek Hájek, místopředseda České unie sportu.

"Nemůžeme tolerovat, že novináři mají přístup do trestných spisů, musíme se bránit. Mohu jasně konstatovat, že ze strany policie se jednalo o unáhlený krok, což v budoucnu prokážeme. Do té doby je potřeba, abyste všemu porozuměli a byli argumentačně vybavení.  Trestní obvinění ČUS totiž doléhá zejména na vaši práci jako představitele Regionálních organizací ČUS," řekl v podrobnější analýze  Prokop Beneš, obhájce ČUS.

Účastníci jednání ocenili aktuální informaci k Programu III, na kterém přímo závisí jejich činnost. Objem podpory pro ČUS ve výši 60 milionů korun umožní základní činnost územních pracovišť, avšak stále ho považují za nedostatečný a nepoměrně nízký vzhledem k ostatním příjemcům dotace a jejich roli ve sportovním prostředí v České republice.

Důležitým bodem byla situace kolem Programu VIII. Dotace z tohoto programu jsou vypláceny přímo sportovním klubům a jednotám a to v přímé závislosti na počtu dětí v jednotě či oddíle. Prostředky z něho jsou určeny na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže.

"My tvrdíme, že je to nejlepší program. Hledáme cestu, jak pomoci ministerstvu s agendou, která je zatěžuje. Proto jsme se na ministerstvu domluvili, že jim vypomůžeme s kontrolou dat v jednotlivých klubech. Naše regionální střediska se o to postarají, metodiku k tomu dostanete,“ uvedl Marek Hájek, místopředseda ČUS.

Dále byli členi podrobně seznámeni s financováním největších střešních organizací od roku 2012. V důkladné analýze byl prezentován nepoměr a deformovanost stávajících kritérií rozdělování.

Zástupci SK a TJ vyjádřili jednoznačnou podporu vedení ČUS ve snaze toto napravit, stejně jako dalším krokům Výkonného výboru České unie sportu.

"Moc si vážíme vaší podpory, a to nejenom od vás, ale také od svazů. Je podstatné, že jsme se domluvili s Českým olympijským výborem na složení expertní komise pro dotační programy na další rok. Naším úkolem je hledat konsensus s ČOV a také s ČOS. A hlavně fungovat pro vás a pro české sportovní prostředí,“ řekl Miroslav Jansta, předseda ČUS.


SportovníListy.cz napsaly:
Předseda ČUS Jansta po VV ČUS, kde byl za ČOV Kejval, ocenil otevřené a kritické jednání

(ps, Česká unie sportu, SportovníListy.cz, foto: Petr Skála)