Česká unie sportu: Kluby hlásí milionové škody, mimořádná dotace je pro ně zásadní pomocí

Česká unie sportu přivítala schválení mimořádného dotačního programu COVID-SPORT pro organizace, které nemohly kvůli pandemii koronaviru fungovat. Pomoc dnes schválila vláda a celkem má odejít do postižených sportovních klubů a tělovýchovných jednot jedna miliarda korun. Oprávněnými žadateli jsou neziskové organizace s majetkem, který nemohly od března do května pronajímat a tím získat peníze na provoz a údržbu svých sportovišť.

 Jak říkám...„Mnohé kluby se ocitly na pokraji své existence – byly zavřené, přesto musely platit faktury například za energii a plyn a vyplácet mzdy zaměstnancům. Dotační program je pro ně významnou pomocí a kompenzací. Je skvělé, za jak krátkou dobu Národní sportovní agentura zákon připravila a prosadila. Jsme připraveni nabídnout agentuře součinnost pro rychlejší administraci přes naše konzultanty v servisních centrech sportu ČUS, které máme v okresech po celé republice,“ prohlásil Miroslav Jansta, předseda České unie sportu.

Iniciativa na vznik dotačního programu COVID-SPORT vznikla na základě dubnového dopisu předsedy ČUS premiérovi Andreji Babišovi, ke kterému se připojila Česká obec sokolská. V něm sportovní prostředí upozorňovalo předsedu vlády na skutečnost, že se minimálně dva měsíce musí sportovní kluby a tělovýchovné jednoty obejít bez příjmů z uzavřených sportovišť. Řešení bylo navrhováno právě prostřednictvím Národní sportovní agentury, která byla připravena a obratem reagovala. Informace o ztrátách ve sportovním prostředí byly alarmující.

Jak říkám...„Dělali jsme si prognózu a do konce roku nám vychází ztráta kvůli výpadku od 800 tisíc do 1 milionu korun. Pandemie nás postihla hodně, žijeme zejména z komerčních pronájmů sportovišť,“ prohlásil Jiří Kropáč, předseda Sportovního klubu OAZA Praha.

„V době pandemie jsme museli platit elektriku, plyn nebo zaměstnance, aniž bychom měli příjmovou část. Celkem jsme byli nuceni vydat odhadem přes 100 tisíc korun,“ tvrdil David Šenk z TJ Čerčany.

„V období od března do května jsme nemohli jakkoliv využívat squashové kurty, což nám učinilo ztrátu v řádech statisíců korun. Určitě se budeme zajímat o mimořádný dotační program, který nám pomůže,“ vyčíslil David Tománek, šéftrenér Squashcentrum Strahov.

Spolky vlastnící nebo provozující sportoviště se navíc musí potýkat s tím, že jim před třemi lety MŠMT bez předchozího upozornění zrušilo samostatný dotační program na provoz a údržbu.

Jak říkám...„Dotace z programu Můj klub jsme sice dostali, ale částka je omezena na počet dětí, což je algoritmus, který nám tolik nepomůže. Je to dotace, kterou nemůžeme využít na naši infrastrukturu. COVID-SPORT nás určitě bude zajímat. Jakmile se program vypíše, určitě se do něho přihlásíme,“ potvrdil Jiří Kropáč, předseda Sportovního klubu OAZA Praha.

„Město Plzeň sice vyhlásilo vlastní záchranný balíček, ale co se týče sportu, byl koncipován tak, aby pomohl těm, kterým hrozí likvidace nebo omezení činnosti. Vyhodnotili jsme, že to není náš případ, proto vítáme jakoukoli snahu pomoci vlastníkům sportovních areálů. Doufáme, že COVID-Sport bude nastaven blíže našim potřebám. Propad příjmů byl značný, protože školy nemohly, a do září nezačnou, chodit do hal a naše sportoviště jsme nemohli komerčně pronajímat, zatímco náklady související s areálem se i přes veškerou snahu podařilo snížit jen na třetinu. V nastalé situaci budeme jen těžko hledat zdroje na spoluúčast k získané dotaci na modernizaci našeho areálu,“ prohlásil předseda z TJ Slavoj Plzeň Václav Reithmaier.

Česká unie sportu těsně spolupracuje s Národní sportovní agenturou a sledovala i přípravu nového zákona, který pomůže sportovním klubům a tělovýchovným jednotám.

Jak říkám...„Zákon, tak jak byl přijat, vítáme. Podařilo se přesně definovat příjemce této státní pomoci, kteří jsou v nouzi. U některých subjektů by dokonce hrozila insolvence, zastavení sportovní činnosti nebo neúnosné navýšení členských příspěvků. Ochromení klubů by zhoršilo dostupnost sportování. Také proto je tato pomoc potřebná. K přípravě dotačního programu si agentura od sportovního prostředí vyžádala praktické připomínky, považuji to za profesionální přístup. Máme vytvořenou celorepublikovou síť našich servisních center sportu, které budou kluby informovat a zároveň jim pomohou s administrací žádostí a vyúčtování dotace,“ potvrdil  Miroslav Jansta, předseda České unie sportu skutečnost, že prostředky z nového dotačního programu bude distribuovat agentura přímo k žadatelům, SK a TJ. Agentura k této agendě také školí experty z ČUS a dalších organizací.

(ju, SportovníListy.cz, Česká unie sportu, foto: Petr Skála)