Alarmující situace ve sportovních klubech a tělovýchovných jednotách... utápí se v byrokracii

Jaké jsou skutečné podmínky v tělovýchovných jednotách a sportovních klubech? Tuto otázku zodpověděl reprezentativní průzkum, který provedla Česká unie sportu v průběhu letošního února ve svých členských subjektech. Do tohoto výzkumu se zapojili představitelé z 2000 klubů či jednot. Závěry jsou alarmující – 76 % tělovýchovných jednot a sportovních klubů nemá dostatek prostředků na svoji činnost, 94 % klubů a jednot uvedlo, že jim chybí dostatek zdrojů na ohodnocení kvalifikovaných trenérů.

"Členské subjekty jsme oslovili s dotazy na jejich aktuální problémy – co je nejvíce tíží, zda mají dostatečné množství peněz na svůj rozvoj, nebo zda a jak využívají dotační programy. Výsledky potvrdily, bohužel, naše obavy," prohlásil Miroslav Jansta, předseda České unie sportu (ČUS).

Amatérskému sportu hrozí zánik

V průzkumu České unie sportu 73 % tělovýchovných jednot a sportovních klubů uvedlo, že jim schází prostředky na nábor dětí. Skoro devadesát procent (88 %) klubů a jednot není spokojeno se státní podporou v oblasti sportu. Ohromný problém pak představuje nedostatek trenérů dětí a mládeže. 94 % zástupců tvrdí, že jim na ně schází prostředky – z toho 62 % určitě a 32 % spíše.

"Vnímáme to jako velkou komplikaci ovlivňující celý český sport. Vždyť co budeme dělat, když budou scházet tito nadšenci, kteří v dětech vytvářejí klíčové pouto ke sportu. Jen stěží najdeme bez nich další talenty, co se prosadí ve světě," doplnil Miroslav Jansta, předseda České unie sportu.

Reprezentativní výzkum ČUS jasně zformoval současné problémy v základních článcích sportovního prostředí. V klubech a jednotách chybí dobrovolníci, funkcionáři a zejména trenéři. Většina lidí tuto základní činnost dělá zadarmo, bez uznání a odměny.

"Dobrovolný amatérský sport je před svým zánikem. Spolky nikdo zadarmo a s plnou odpovědností za všechno možné dále nepovede. Předsedové si na svoji mzdu musejí sehnat peníze sami nebo vykonávat funkci zdarma. Je potřeba se nad tímto zamyslet," konstatoval Lukáš Reitšpies, předseda TJ Dobřany.

Žádosti o dotace jsou administrativně nepřehledné

Zjištění z průzkumu potvrzují také důležitou úlohu 89 pracovišť Servisních center sportu ČUS, která pomáhají klubům a jednotám vytvářet podmínky pro sport v daném okrese například tím, že zpracovávají účetnictví nebo daňové přiznání. Servisní centra sportu ČUS pomáhají také s žádostmi o dotace, které jsou pro 62 % klubů a jednot nepřehledné.

"Právě na naše servisní centra čerpáme dotace z Ministerstva školství a tělovýchovy ČR. Jsme rádi, že jsme si utvrdili, jak důležitou součástí jsou pro kluby a jednoty. O to paradoxněji vyznívá obvinění České unie sportu kvůli tomu, že chtěla pro tato servisní pracoviště zajistit částku 60 milionů korun," upozornil   Miroslav Jansta.

V průzkumu 86 % tělovýchovných jednot a sportovních klubů uvedlo, že využívá služeb Servisních center sportu ČUS. Rostoucí byrokracie je však pro mnohé sportovní subjekty velkou překážou.

"Z médií slyšíme, že naše děti trpí obezitou a že je zapotřebí s tím něco dělat. A jak nám v tom pomáhá stát? Minimálně, ba naopak nám klade překážky k čerpání finančních prostředků. Administrativně jsou dotace stále složitější a my místo, abychom se věnovali svojí práci s mládeží, musíme studovat dotační programy a podmínky k jejich čerpání. Připomínám, že v našem volném čase. Je to rok od roku horší," uvedl Radek Kašpárek, člen výboru Sportovního klubu Jaroslavice.

Na to navazuje také další výsledek – kvůli administrativní náročnosti si 46 % tělovýchovných jednot a sportovních klubů nezažádalo o prostředky z Programu „Můj klub“.

Zrušení Programu IV ovlivnilo rozpočet TJ/SK


Komplikací v rozvoji klubů a jednot představovalo zrušení Programu IV určený na provoz a údržbu hřišť a sportovních zařízení. Z tohoto dotačního programu plánovalo čerpat prostředky 42 % TJ/SK. Pro 80 % z nich pak nemožnost čerpání znamenala zásah do rozpočtu, 29 % klubů a jednot žádné náhradní zdroje nesehnalo. Jedenáct sportovních subjektů pak kvůli tomu muselo uzavřít své sportoviště.

"Vlastníme třicet let starou sportovní halu a ze zdrojů (pronájmů) jen tak tak zvládáme uhradit náklady na energie. Dlouhodobě nezvládáme investovat do údržby a to se silně projevuje na kvalitě sportovního prostředí. Náklady na teplo kolem 50 tisíc korun měsíčně zcela pohltí naše veškeré finance, což je začarovaný kruh, neboť pokud by se zrekonstruoval vytápěcí systém a následně hala zateplila, náklady by rázem byli třetinové," přiblížil František Litš z TJ Lokomotiva Most.


Česká unie sportu: Situace je vážná

Česká unie sportu poslala v minulém týdnu dopis premiérovi Andreji Babišovi, ve kterém ho se současnou situací tělovýchovných jednot a sportovních klubů seznámila.

"Aktuální situace je velmi vážná. Selhání státu v péči o sport způsobilo chaos ve vytváření podmínek pro sport, který ničí neustálé výměny ministrů. Od roku 2012 se vystřídalo celkem sedm ministrů a šest náměstků pro sport,“ konstatoval v dopise Miroslav Jansta, předseda ČUS.

"Žádám vás o provedení radikálních kroků, v první řadě zřízení agentury pro sport s kvalitními lidmi a s dostatečným finančním zajištěním, a to bezodkladně - nejrychleji novelou zákona o podpoře sportu. Přinese stabilitu. Stát musí komunikovat se sportovním prostředním při nastavování podmínek, jak to ukládá vládní koncepce Sport 2025, které však chybí akční plán na rok 2018 – 2019. I to je důsledek stávajícího stavu," napsal premiérovi předseda ČUS.

Robert Plaga: Role České unie sportu  je důležitá

Během prvního březnového úterního  dopoledne proběhla ještě schůzka předsedů sportovních svazů s premiérem Andrejem Babišem, s ministrem školství Robertem Plagou a s Milanem Hniličkou, vládním zmocněncem pro sport.

Premiér Andrej Babiš dohodl se sportovními svazy změnu financování sportu

"Bavili jsme se o budoucnosti financování a o systémové podpoře sportu v České republice. Je potřeba navýšit prostředky na neinvestiční činnosti a také na investiční, jako například na výstavbu nových sportovišť a na rekonstrukce těch stávajících. Zde jsme se věnovali sportování v území, bavili jsme se o Programu Můj klub, kde ministerstvo posílá úpravu sportovním klubům a tělovýchovným jednotám. Bavili jsme se o roli České unie sportu. Věřím tomu, že bude nadále v území vykonávat důležitou pomoc pro český sport,"  prohlásil Robert Plaga, který zavítal na Valnou hromadu České unie sportu.

(ju, Česká unie sportu, SportovníListy.cz, foto: Petr Skála)