Salivar: Chtěl bych, aby se novela stala uklidňujícím prvkem ve sportu

[ title]

Vláda ČR na svém zasedání, které proběhlo poslední srpnové pondělí,  schválila na návrh ministryně školství novelu zákona o podpoře sportu. SportovniListy.cz se zeptaly Jaroslava Salivara, náměstka starosty Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska na jeho názor k uvedené novele.

Dobrovolných hasičů je v Česku 350.000 a často to jsou právě jen dobrovolní hasiči, kteří jsou v obci jedinými organizovanými sportovci, charakterizoval základnu požárního sportu Jaroslav Salivar.

SL: Dochází, podle Vás, k posunu ve vnímání sportu ve veřejné a státní správě?

Myslím, že k posunu dochází. Zdá se konečně, že sport přestává být vnímán a akceptován jako dobyté území jedné či více lobbistických skupin. Od dob neskutečného tunelování sportovního prostředí někdejším vládcem Sazky a jeho kamarády uplynulo dost vody, hodně se namluvilo, ale zdaleka ne tolik se změnilo. Není divu, kamarádi zůstali a jejich vliv, na rozdíl od jejich paměti, také nezmizel. Byl bych tedy rád, kdyby se navrhovaná novela zákona o podpoře sportu stala uklidňujícím faktorem ve sportovním prostředí. Získal jsem v poslední době pocit, že i přes proklamovanou snahu o sjednocení se povedl spíše opak, zřejmě proto, že sportovní prostředí prostě vládu jedné strany, chcete-li party, nechce. Státní správa snad dokázala do novely vnést prvky, které budou ku prospěchu rozvoje sportovního prostředí, nikoli sídel na Menorcách či mejdanů v Las Vegas.

SL: V čem spočívá podle Vás největší přínos navržené novely?

Velmi vítám, že novela reflektuje postavení krajů a obcí a posiluje jejich odpovědnost za rozvoj a podporu sportu. Dobrovolní hasiči jsou sportovním spolkem, který 150 let rozhodující měrou spolupracuje právě s místními samosprávami. My s tím máme velmi pozitivní zkušenosti a jsme připraveni případně pomoci dalším svazům. Je přeci logické, že naprostá většina sportovních aktivit lidí všech věkových kategorií probíhá a musí probíhat na obcích. Čím výš, tím méně sportu a více teorií o sportu, umožňujících čerpat peníze na cokoli. Na druhé straně budou muset zejména obce nové úkoly zvládnout. S tím jim bude třeba pomoci. Nevím, kdo dokáže odpovědět, kde vlastně skončily peníze, které byly v minulosti odkloněny z hazardu do rozpočtu obcí, avšak nezavázané, na sport. Je však jisté, že výdaje obcí a měst na sport klesly po roce 2010 o 20 procent, výdaje z vlastních prostředků o 40 procent. I proto vítám plány rozvoje sportu na všech úrovních. Tam už se ten finanční výhled objevit musí.

SL: Je v novele zákona podle Vás něco kontroverzního, něco, s čím nesouhlasíte?

Spíše mi tam něco chybí, a sice systémové financování sportu. Sport potřebuje garanci, jistotu, nemůžete rozjet programy pro sportující mládež na všech úrovních a další rok mít např. o třetinu menší rozpočet kvůli legislativním změnám. S často diskutovaným rejstříkem velký problém nemám, dobrovolní hasiči mají velmi přesnou evidenci svých členů. Jen doufám, že návrh na vytvoření rejstříku v gesci MŠMT byl konzultován s Úřadem pro ochranu osobních údajů, abychom předešli zbytečným komplikacím a případným postihům. A pokud rejstřík a nový zákon přispěje k odstranění letitých nešvarů, kdy asi nejprve zjistíme, že sice v ČR nemáme 10 milionů vykázaných sportovců, ale zato ti, kteří vykázáni budou, opravdu sportují a opravdu mají šanci si podle jasných pravidel na tak potřebnou a spravedlivě rozdělovanou dotaci sáhnout, pak novelu jenom vítám. Doufám, že bude v rámci nových pravidel vyjasněna i otázka podpory profesionálních, sportem se živících, sportovců.

Valachová: Chceme posílit transparentnost financování sportu a sportovních organizací

Richard Šach: Politici se konečně začínají zabývat podporou sportu

SL: Na vládě byl současně projednán i Plán podpory rozvoje sportu v letech 2015-2017. Jaký máte na něj názor?

Když použiji naši terminologii, tak hasíme velký požár. Jinak se Plán podpory nazvat nedá, je reakcí na neutěšený stav. Bylo by dobré mu věnovat velkou pozornost, bude vzorem, návodem, doporučením, jak postupovat na krajské a zejména obecní úrovni. Pokud pomůže odvrátit tragickou vizi západní vyspělé společnosti, kde na každého pohádkově vydělávajícího profesionálního sportovce připadne sto tisíc obézních, bez vlastního psychologaa zástupu dalších lékařů téměř nepohyblivých, nesportujících a naštvaných, hamburgery obložených, diváků, pak bude jenom dobře. Jsem přesvědčen, že krásná česká tradice sportování opravdu co nejširších mas i v nejmenší vísce nakonec přežije. To musí být hlavním mottem všech plánů rozvoje sportu na všech úrovních.

(kp,sportovnilisty.cz,Foto: Petr Skála)