Střelectví před sto lety

[ title]
Rok 1913 nezůstal ve sportu střeleckém za minulými léty a možno říci, že přinesl nám mnohé novinky jako střelecké závody na hliněné holuby.

Tento zajímavý a pro lovce užitečný sport, pěstován jest v hojné míře i v jiných zemích, zvláště v Německu, se dostal zásluhou továrníka rady Nowotného i k nám.

Závod pořádán je „Spolkem pro ochranu honby a chov psů“ na střelnici v Hostivaři. Za oba dny bylo vypuštěno 2210 holubů. V tomto závodě pořádané mistrovství města Prahy se stalo kořistí znamenitého střelec Siegla. K závodům se sešla opravdu mezinárodní konkurence. Mimo dříve jmenovaného pak Rimon (mistr Čech v Teplicích), Bathorn a jiní. Z domácích střelců pěkné výkony podali Nowotný a Wats.

Střelecké závody na hliněné holuby byly pořádány také v Pardubicích za účasti šlechty, na vojenské střelnici v Kobylisích a menší závody pořádala také Jednota českých střelců Praha VIII.

„Beseda puškařů“ poprvé uspořádala střelecký závod s vojenskou puškou na 400 kroků podle mezinárodních pravidel. Tento závod pak byl při závodech „Sboru svobodných střelců Praha“ opakován a byl zde vytvořen J. Matouškem český rekord.

Jednota Českých střelců v Debři oslavila 25 let svého trvání závodní střelbou. Své znovuvzkříšení oslavil spolek střelců v Bechyni u Tábora současným postavením romantické střelnice a střelbou královskou, z níž vyšel jako vítěz Ed. Hauptmann.

V roce 1914 můžeme očekávat ještě větší činnost v našem sportu, neboť založeno bylo několik nových klubů.

(Časopis SPORT A HRY, únor 1914)

(kp,sportovnilisty.cz, foto: arch.)


Česká jachta Rusalka

Česká jachta Rusalka

29.11.2016 10:00:00

Předchůdci dnešních závodních plachetnic byly námořní plachetnice, které sloužily k dopravě zboží i k válečným účelům. JACHTING - sportovní plavba na plachetnicích má počátek v Anglii, kde byl roku...

Podzimní hony

Podzimní hony

23.11.2016 10:00:00

Lov zvěře patří mezi nejstarší lidské činnosti a také mezi nejstarší sporty.S vývojem zbraní přicházely nové způsoby, které vznikaly kvůli rozdílným přírodním podmínkám a rozdílné etologii zvěře. K...

Výuka plavání v Německu

Výuka plavání v Německu

14.11.2016 10:00:00

Jak naučit plavat co největší počet lidí a zejména dětí a mládeže, je problém který se řeší již stovky let. Z Německa, na fotografii z roku 1911, se nám zachoval zajímavý trenažer, který používali ...