Skokanský můstek ČOS v Plavech

[ title]

Obec Plavy leží v malebném údolí řeky Kamenice, po obou stranách dráhy, vedoucí ze Železného Brodu do Tanvaldu. V roce 1928 měla tato obec asi 1100 obyvatel a většina z nich nacházela obživu v místních a okolních průmyslových závodech hustě rozsazených. Nejznámější z nich byl textilní podnik místního rodáka bratra Františka Brůny.

Tělocvičná jednota Sokol v Plavech byla založena roku 1903, vlastní sokolovnu, nádhernou budovu, dostavěla v roce 1926.

V Plavech stával i skokanský můstek. V tehdejších novinách byl popsán takto:
„Okrskový můstek ČOS je na ideální stráni zvané Pláň u okresní silnice Plavy-Zásada. Nájezd začíná v březovém a smrkovém mlází a prudce se snáší na můstek. Pod ním křivka „bubnu“ přechází v přirozenou dopadovou linii a končí dojezdem do mírného svahu k silnici. Lesní stráň, na níž můstek je zbudován, je společným majetkem br. Fr. Brůny, továrníka, a p. Jos. Havlíka, s nímž ujednána dohoda velmi snadno. Br. Bruna ochotně dovolil okrsku postavit stálý lyžařský můstek beze vší náhrady, druhý společník požádal náhradu za vykácené stromy 500 Kč a uznávací roční poplatek 150 Kč za propůjčení. Louka pro dojezd byla od majitele pozemku smlouvou najata na 10 let. Stavbu můstku provedl br. Jáchim Vondra, architekt z Vel. Hamrů. Celkový náklad činí asi 45.000 Kč a potřebné finance ochotně okrsku zapůjčil opět br. František Bruna. Délka nájezdní dráhy, jejíž průměrný sklon je 29°, měří až na okraj můstku přes 90 m. Rozdíl výškový mezi horní startovní plošinou a odrazovou hranou můstku je 42 m. Dopadová stráň při délce 65 m a největším sklonem 39° je při dojezdu na 17 m široká.“

Skokanský můstek v Plavech
Skok z můstku


V den závodu, v časných ranních hodinách bývalo již u můstku živo. Upravoval se nájezd, přivážel se kyprý sníh na dojezd, stavěly se boudy pro občerstvení publika. Ranní mlhy se pomalu zvedaly a k polednímu sluníčko ozařovalo protější stráně, kde se již scházely zástupy diváků. Závod začínal.
                                                                                                                          
(kp,sportovnilisty.cz,foto:arch.)


Naši první šermíři

Naši první šermíři

6.6.2019 10:00:00

V roce 1885 se vytvořila skupina nadšenců, aby pěstovali spolu rytířské umění šermířské. Začátkem roku 1886 dostal pan Bohuslav Beneš, jeden z nich, myšlenku, aby se vystoupilo na veřejnost šermí...

Šermířská akademie

Šermířská akademie

3.6.2019 10:00:00

Umění šermířské má v Čechách velmi dlouhou tradici, patřilo k vojenskému řemeslu, ale zároveň šerm patřil mezi dovednosti, ze kterých se rodily první sportovní odvětví v devatenáctém století. Še...

Zimní stadion v Brně

Zimní stadion v Brně

31.5.2019 10:00:00

Na fotografii je Brněnský zimní stadion, jak vypadal v roce 1953, kdy se zde hrálo finále hokejového přeboru. Hlediště stadionu bylo dobře řešené a zcela naplněn brněnskými diváky. Při výborných v...