Skokanský můstek ČOS v Plavech

[ title]

Obec Plavy leží v malebném údolí řeky Kamenice, po obou stranách dráhy, vedoucí ze Železného Brodu do Tanvaldu. V roce 1928 měla tato obec asi 1100 obyvatel a většina z nich nacházela obživu v místních a okolních průmyslových závodech hustě rozsazených. Nejznámější z nich byl textilní podnik místního rodáka bratra Františka Brůny.

Tělocvičná jednota Sokol v Plavech byla založena roku 1903, vlastní sokolovnu, nádhernou budovu, dostavěla v roce 1926.

V Plavech stával i skokanský můstek. V tehdejších novinách byl popsán takto:
„Okrskový můstek ČOS je na ideální stráni zvané Pláň u okresní silnice Plavy-Zásada. Nájezd začíná v březovém a smrkovém mlází a prudce se snáší na můstek. Pod ním křivka „bubnu“ přechází v přirozenou dopadovou linii a končí dojezdem do mírného svahu k silnici. Lesní stráň, na níž můstek je zbudován, je společným majetkem br. Fr. Brůny, továrníka, a p. Jos. Havlíka, s nímž ujednána dohoda velmi snadno. Br. Bruna ochotně dovolil okrsku postavit stálý lyžařský můstek beze vší náhrady, druhý společník požádal náhradu za vykácené stromy 500 Kč a uznávací roční poplatek 150 Kč za propůjčení. Louka pro dojezd byla od majitele pozemku smlouvou najata na 10 let. Stavbu můstku provedl br. Jáchim Vondra, architekt z Vel. Hamrů. Celkový náklad činí asi 45.000 Kč a potřebné finance ochotně okrsku zapůjčil opět br. František Bruna. Délka nájezdní dráhy, jejíž průměrný sklon je 29°, měří až na okraj můstku přes 90 m. Rozdíl výškový mezi horní startovní plošinou a odrazovou hranou můstku je 42 m. Dopadová stráň při délce 65 m a největším sklonem 39° je při dojezdu na 17 m široká.“

Skokanský můstek v Plavech
Skok z můstku


V den závodu, v časných ranních hodinách bývalo již u můstku živo. Upravoval se nájezd, přivážel se kyprý sníh na dojezd, stavěly se boudy pro občerstvení publika. Ranní mlhy se pomalu zvedaly a k polednímu sluníčko ozařovalo protější stráně, kde se již scházely zástupy diváků. Závod začínal.
                                                                                                                          
(kp,sportovnilisty.cz,foto:arch.)


Rychlobruslení

Rychlobruslení

10.3.2019 10:00:00

Přebory republiky v rychlobruslení v roce 1953 se konaly na Strahovském stadionu v Praze. Rychlobruslařský sport u nás byl v té době zálibou jen několika velmi obětavých jedinců, kteří s velkou o...

Malá lyžařka

Malá lyžařka

11.2.2019 10:00:00

Každý začátek je těžký a malá lyžařka na fotografii to měla o to těžší, že v roce 1929, z doby kdy je náš snímek, na horách ještě téměř žádné lanovky, ani vleky nebyly a do kopce se muselo šlapat...

Sněžné auto

Sněžné auto

8.2.2019 10:00:00

Sněžný skútr nebo sněžnou rolbu potkáváme dnes v zimně na horách téměř na každém kroku. Jak vypadalo, takové sněžné vozidlo ve dvacátých letech minulého století, můžete vidět na naší fotografii. ...