Skokanský můstek ČOS v Plavech


Obec Plavy leží v malebném údolí řeky Kamenice, po obou stranách dráhy, vedoucí ze Železného Brodu do Tanvaldu. V roce 1928 měla tato obec asi 1100 obyvatel a většina z nich nacházela obživu v místních a okolních průmyslových závodech hustě rozsazených. Nejznámější z nich byl textilní podnik místního rodáka bratra Františka Brůny.

Tělocvičná jednota Sokol v Plavech byla založena roku 1903, vlastní sokolovnu, nádhernou budovu, dostavěla v roce 1926.

V Plavech stával i skokanský můstek. V tehdejších novinách byl popsán takto:
„Okrskový můstek ČOS je na ideální stráni zvané Pláň u okresní silnice Plavy-Zásada. Nájezd začíná v březovém a smrkovém mlází a prudce se snáší na můstek. Pod ním křivka „bubnu“ přechází v přirozenou dopadovou linii a končí dojezdem do mírného svahu k silnici. Lesní stráň, na níž můstek je zbudován, je společným majetkem br. Fr. Brůny, továrníka, a p. Jos. Havlíka, s nímž ujednána dohoda velmi snadno. Br. Bruna ochotně dovolil okrsku postavit stálý lyžařský můstek beze vší náhrady, druhý společník požádal náhradu za vykácené stromy 500 Kč a uznávací roční poplatek 150 Kč za propůjčení. Louka pro dojezd byla od majitele pozemku smlouvou najata na 10 let. Stavbu můstku provedl br. Jáchim Vondra, architekt z Vel. Hamrů. Celkový náklad činí asi 45.000 Kč a potřebné finance ochotně okrsku zapůjčil opět br. František Bruna. Délka nájezdní dráhy, jejíž průměrný sklon je 29°, měří až na okraj můstku přes 90 m. Rozdíl výškový mezi horní startovní plošinou a odrazovou hranou můstku je 42 m. Dopadová stráň při délce 65 m a největším sklonem 39° je při dojezdu na 17 m široká.“V den závodu, v časných ranních hodinách bývalo již u můstku živo. Upravoval se nájezd, přivážel se kyprý sníh na dojezd, stavěly se boudy pro občerstvení publika. Ranní mlhy se pomalu zvedaly a k polednímu sluníčko ozařovalo protější stráně, kde se již scházely zástupy diváků. Závod začínal.
                                                                                                                          
(kp,sportovnilisty.cz,foto:arch.)