Šermířská akademie


Umění šermířské má v Čechách velmi dlouhou tradici, patřilo k vojenskému řemeslu, ale zároveň šerm patřil mezi dovednosti, ze kterých se rodily první sportovní odvětví v devatenáctém století.

Šermířské školy byly dlouhou dobu u nás jakýmsi monopolem německým, až po roce 1885 se utvořila šermířská škola ryze česká, kde zkušený mistr Gustav Hergsell vyučoval šermu v češtině.

Aby učitel a jeho žáci ukázali veřejnosti svoje dovednosti a zručnost v šermu, uspořádali 28. dubna 1886 svou akademii a pozvali do Konviktského sálu vybranou společnost svých příznivců, skládající se většinou z důkladných znalců šermířského umění.

Podle dobové zprávy „sešlo se četné pozvané obecenstvo, vše v oděvu salonním, dámy v nádherných oblecích a s jiskřícím, šperkem; co česká Praha má mužské inteligence a jinak věhlasu, co má dámské krásy a spanilosti, vyslala na „sedání“ a „klání“ čili turnaj, na němž beze hněvu, zcela mírně, „sine ira et studio“, měly se křižovati a o sebe odrážeti čepele zbraní upravených neškodně, s otupeným ostřím a s kuličkou na hrotu“.To, jak akademie probíhala a jaký byl program, se nám dochovala věrná kresba, která je na našem obrázku.

                                                                                                                           
(kp,sportovnilisty.cz,foto:arch.)