Lanovka na Černou horu

[ title]
První visutou lanovou drahou, která byla na Černou horu vybudována, byla pomocná nákladní lanovka určená k dopravě stavebního materiálu a podpěr pro chystanou lanovku osobní. Vybudoval ji pardubický 1. železniční pluk a sloužila od začátku srpna 1927 do 27. 10. 1928. Konec provozu nastal pouhé čtyři dny před spuštěním nové lanovky osobní. Poté byla demontována a vrácena do Pardubic. Jednalo se o dvoulanový typ vyrobený firmou Bleichert v Německu.

Druhou lanovou dráhou z Janských Lázní na Černou horu byla visutá lanovka postavená do výšky 1300 metrů nad mořem. Lanovka měla dva vozy, každý pro 30 osob a jízda trvala 14 minut. Vozy visely na kloubovitě zapuštěném závěsu v lanu z patentové ocele. Nosnost lana byla 200 tisíc kilogramů, váha 37 tisíc kg. Lano bylo výrobkem Westfálského průmyslu z Hammu. Šikmá délka lanovky byla 3100 m, překonávaná výška 645 m.

Na našich fotografiích je první osobní lanová dráha z roku 1928.

Lanovka na Černou horu - pohled z kabiny
Lanovka na Černou horu - kabina 1
Lanovka na Černou horu - stožáry

Podnikatelem a přímým původcem této první a v té době jediné visuté osobní dráhy v ČSR byl František Wiesner, továrník v Chrudimi, který za spoluúčasti ministerstva železnic mohl uskutečnit toto pozoruhodné dílo nákladem 4,300.000 Kč. Ministerstvo železnic i firma Wiesner (po znárodnění v roce 1948 podnik Transporta) byly na tomto podniku zúčastněny kapitálovou i odbornou účastí. Dráha pak byla ve společném provozu. Slavnostní zahájení provozu bylo 31. října 1928. Jízdné nahoru 20 Kč, dolů 12 Kč, obě jízdy 28 Kč.

O výstavbě další lanovky v odlišné trase bylo rozhodnuto v 60. letech, kdy již byla prvorepubliková dráha zastaralá. Výstavba nové gondolové (kabinkové) lanové dráhy se čtyřmístnými kabinkami byla zahájena roku 1976 a spuštěna byla 1. března 1980.

Výstavba historicky čtvrté, opět gondolové lanové dráhy z Janských Lázní na Černou horu byla zahájena v dubnu 2006, v provozu je od 12. srpna 2006. Tato lanová dráha je jediná osmimístná lanová dráha v České republice.

(kp,sportovnilisty.cz,foto:arch.)

135 let skoků na lyžích

135 let skoků na lyžích

5.4.2018 10:00:00

První oficiální závody ve skoku na lyžích se konaly poprvé před 135 lety. Na den 5. února 1883 vypsal Královský lyžařský klub v Kristiánii (nyní Oslo) skokanské závody na můstku Huseby Hiil, který ...