Lanovka na Černou horu

[ title]
První visutou lanovou drahou, která byla na Černou horu vybudována, byla pomocná nákladní lanovka určená k dopravě stavebního materiálu a podpěr pro chystanou lanovku osobní. Vybudoval ji pardubický 1. železniční pluk a sloužila od začátku srpna 1927 do 27. 10. 1928. Konec provozu nastal pouhé čtyři dny před spuštěním nové lanovky osobní. Poté byla demontována a vrácena do Pardubic. Jednalo se o dvoulanový typ vyrobený firmou Bleichert v Německu.

Druhou lanovou dráhou z Janských Lázní na Černou horu byla visutá lanovka postavená do výšky 1300 metrů nad mořem. Lanovka měla dva vozy, každý pro 30 osob a jízda trvala 14 minut. Vozy visely na kloubovitě zapuštěném závěsu v lanu z patentové ocele. Nosnost lana byla 200 tisíc kilogramů, váha 37 tisíc kg. Lano bylo výrobkem Westfálského průmyslu z Hammu. Šikmá délka lanovky byla 3100 m, překonávaná výška 645 m.

Na našich fotografiích je první osobní lanová dráha z roku 1928.

Lanovka na Černou horu - pohled z kabiny
Lanovka na Černou horu - kabina 1
Lanovka na Černou horu - stožáry

Podnikatelem a přímým původcem této první a v té době jediné visuté osobní dráhy v ČSR byl František Wiesner, továrník v Chrudimi, který za spoluúčasti ministerstva železnic mohl uskutečnit toto pozoruhodné dílo nákladem 4,300.000 Kč. Ministerstvo železnic i firma Wiesner (po znárodnění v roce 1948 podnik Transporta) byly na tomto podniku zúčastněny kapitálovou i odbornou účastí. Dráha pak byla ve společném provozu. Slavnostní zahájení provozu bylo 31. října 1928. Jízdné nahoru 20 Kč, dolů 12 Kč, obě jízdy 28 Kč.

O výstavbě další lanovky v odlišné trase bylo rozhodnuto v 60. letech, kdy již byla prvorepubliková dráha zastaralá. Výstavba nové gondolové (kabinkové) lanové dráhy se čtyřmístnými kabinkami byla zahájena roku 1976 a spuštěna byla 1. března 1980.

Výstavba historicky čtvrté, opět gondolové lanové dráhy z Janských Lázní na Černou horu byla zahájena v dubnu 2006, v provozu je od 12. srpna 2006. Tato lanová dráha je jediná osmimístná lanová dráha v České republice.

(kp,sportovnilisty.cz,foto:arch.)

Klusácké závody na Letné

Klusácké závody na Letné

14.7.2018 10:00:00

Před téměř sto lety se nechodilo na koňské závody jen do Chuchle, ale také na stadion na Letné. Dostihové závodiště Velká Chuchle bylo otevřeno 28. září 1906, ale na Letné kde byla vybudována prvn...

Box žen

Box žen

11.7.2018 10:56:53

Box patří mezi velmi staré sporty. Jako každý sport se postupně vyvíjel a zaváděla se pro něj pravidla. V roce 1867 byla publikována Queensberryho pravidla, kde se rukavice stávají nedílnou součás...

Člunem ze Stockholmu do Paříže

Člunem ze Stockholmu do Paříže

16.6.2018 10:00:00

Začátek dvacátého století byl plný odvážných a průkopnických sportovních výkonů. Mezi takové nové bravurní kousky můžeme počítat ukázku plaveckého umění, kterou předvedl švédský kapitán Nordin, kd...

Jindřich Fügner

Jindřich Fügner

13.6.2018 10:00:00

Byl to první starosta „Sokola pražského“ a zakladatel Sokolstva českoslovanského. V roce 1862 byla založena prvá jednota sokolská „Sokol pražský“, prvním starostou byl zvolen Jindřich Fügner. Č...

Cyklistické jaro v roce 1895

Cyklistické jaro v roce 1895

27.4.2018 10:00:00

Novinový článek 1. března 1895: „Ještě neoschly cesty, jak náleží, a jen úzké pěšinky jsou v krajinách více frekventovaných přístupny, avšak přívrženci sportu cyklistického probírají se rychle z...