Balonové létání

[ title]
„S odlétající sezonou si také naposledy zaletěl balon České společnosti aeronautické založené v roce 1891, a tím byla prozatím zakončena výkonná činnost tohoto sportovního spolku. Která je vázána, jak je přirozené, na měsíce, kdy je počasí příznivé, hlavně již proto, že u nás nevyhnutelně musí podnik balonový počítat s obecenstvem, diváctvem, platícím vstupné; jinak by se nedal udržet, neboť amatérů je poskrovnu, a náklad spojený se vzletem balonu je značný.

Přesto dosáhla naše aeronautika pěkných úspěchů. Všeobecně přispěla k tomu, že po všech krajích českých se obyvatelstvo seznámilo se zjevem balonu a poznalo, že sami také máme síly, jež zastanou s plným zdarem i v tomto oboru úkol, který se v cizině pokládá za důležitý v nejednom směru.

Speciálně pak Národopisné výstavě česko-slovanské posloužil k okázalosti, neboť čím byla by za našich časů velká výstava, postrádající světelné fontány a balon?

Balón nad Alpami

Nějakému dalšímu vzpružení v nejbližší době ovšem ztěžka jde spolek vstříc, neboť nedostává se mu hmotných prostředků k rozšíření vzduchoplaveckého programu, jež by vyžadovalo koupi nových balonů. Naši čeští vzduchoplavci jsou dobře školení, mají francouzskou školu a jak známo, je to škola nejlepší, kterou jinde dosud nedostihli.“

Tak před již 122 lety v roce 1895 psaly noviny o létání balonem v Čechách.

(kp,sportovnilisty.cz,foto:arch.)


Cyklistické jaro v roce 1895

Cyklistické jaro v roce 1895

27.4.2018 10:00:00

Novinový článek 1. března 1895: „Ještě neoschly cesty, jak náleží, a jen úzké pěšinky jsou v krajinách více frekventovaných přístupny, avšak přívrženci sportu cyklistického probírají se rychle z...

Jaro je tady, hurá na kuličky

Jaro je tady, hurá na kuličky

24.4.2018 10:00:00

Tak jako každý rok, po zimě přichází jaro a s jarem vše rozkvete a je krásnější. Všude je plno křiku a dětí, které si hrají. Oblíbenou hrou dětí bývaly kuličky. Dnes už asi těžko uvidíte děti zauj...

135 let skoků na lyžích

135 let skoků na lyžích

5.4.2018 10:00:00

První oficiální závody ve skoku na lyžích se konaly poprvé před 135 lety. Na den 5. února 1883 vypsal Královský lyžařský klub v Kristiánii (nyní Oslo) skokanské závody na můstku Huseby Hiil, který...