Balonové létání

[ title]
„S odlétající sezonou si také naposledy zaletěl balon České společnosti aeronautické založené v roce 1891, a tím byla prozatím zakončena výkonná činnost tohoto sportovního spolku. Která je vázána, jak je přirozené, na měsíce, kdy je počasí příznivé, hlavně již proto, že u nás nevyhnutelně musí podnik balonový počítat s obecenstvem, diváctvem, platícím vstupné; jinak by se nedal udržet, neboť amatérů je poskrovnu, a náklad spojený se vzletem balonu je značný.

Přesto dosáhla naše aeronautika pěkných úspěchů. Všeobecně přispěla k tomu, že po všech krajích českých se obyvatelstvo seznámilo se zjevem balonu a poznalo, že sami také máme síly, jež zastanou s plným zdarem i v tomto oboru úkol, který se v cizině pokládá za důležitý v nejednom směru.

Speciálně pak Národopisné výstavě česko-slovanské posloužil k okázalosti, neboť čím byla by za našich časů velká výstava, postrádající světelné fontány a balon?

Balón nad Alpami

Nějakému dalšímu vzpružení v nejbližší době ovšem ztěžka jde spolek vstříc, neboť nedostává se mu hmotných prostředků k rozšíření vzduchoplaveckého programu, jež by vyžadovalo koupi nových balonů. Naši čeští vzduchoplavci jsou dobře školení, mají francouzskou školu a jak známo, je to škola nejlepší, kterou jinde dosud nedostihli.“

Tak před již 122 lety v roce 1895 psaly noviny o létání balonem v Čechách.

(kp,sportovnilisty.cz,foto:arch.)


Vodní záchranář

Vodní záchranář

26.7.2018 10:00:00

Tak bychom asi dnes nazvali mistra Rouska. Josef Rousek (1872 – 1942) byl pražský švec, který měl krámek na Kampě, přímo pod Karlovým mostem. V domě, kam se nastěhoval v roce 1898, byl zároveň dom...

Klusácké závody na Letné

Klusácké závody na Letné

14.7.2018 10:00:00

Před téměř sto lety se nechodilo na koňské závody jen do Chuchle, ale také na stadion na Letné. Dostihové závodiště Velká Chuchle bylo otevřeno 28. září 1906, ale na Letné kde byla vybudována prvn...

Box žen

Box žen

11.7.2018 10:56:53

Box patří mezi velmi staré sporty. Jako každý sport se postupně vyvíjel a zaváděla se pro něj pravidla. V roce 1867 byla publikována Queensberryho pravidla, kde se rukavice stávají nedílnou součás...

Člunem ze Stockholmu do Paříže

Člunem ze Stockholmu do Paříže

16.6.2018 10:00:00

Začátek dvacátého století byl plný odvážných a průkopnických sportovních výkonů. Mezi takové nové bravurní kousky můžeme počítat ukázku plaveckého umění, kterou předvedl švédský kapitán Nordin, kd...

Jindřich Fügner

Jindřich Fügner

13.6.2018 10:00:00

Byl to první starosta „Sokola pražského“ a zakladatel Sokolstva českoslovanského. V roce 1862 byla založena prvá jednota sokolská „Sokol pražský“, prvním starostou byl zvolen Jindřich Fügner. Č...