Michal Janeba

místopředseda Národní sportovní agentury
Michal Janeba (1970) – místopředseda Národní sportovní agentury, bývalý náměstek pro legislativu a cestovní ruch na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR
Hodnotit záporněHodnotit kladně
-55%
+45%
Pravidla hlasování: Každý čtenář může hlasovat a hodnotit zástupce sportovního prostředí průběžně. Cyklus každého hlasování je časově omezen na dobu jednoho kalendářního týdne a čtenář může vždy v daném týdnu uplatnit jednou svůj hlas.
Všechny články