Proč rozdělování peněz do sportu na ministerstvu školství za Valachové nikdo nerozuměl ?

U Městského soudu v Praze vypovídal v pondělí 18. ledna 2021 jako svědek Darek Vít, tehdejší vedoucí oddělení finanční podpory sportu na Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy. Právě on byl důležitou osobou v rámci obvinění České unie sportu v tzv. „dotační kauze“. Působil jako vedoucí pracovník v přípravě dotačních procesů v letech 2016/2017 a měl dohled nad Programem III, ze kterého se financovaly sportovní střešní organizace. U soudu potvrdil, že ministerstvu tehdy scházeli experti, kteří by rozuměli rozdělování peněz do sportu.

Jak říkám ...


„Nebylo to jednoduché období, odbor samotný byl paralyzovaný odchodem člověka, které své know-how nikomu nepředal,“ prohlásil Vít. Navázal tak na výslech Jarmily Krumphanzlové, bývalé administrátorky z MŠMT, která v minulém roce u soudu vypověděla, že kritéria v dotačním Programu III připravovala zkusmo. 

Na ministerstvu školství Darek Vít pracoval od roku 2016, z pozice vedoucího oddělení finanční podpory finalizoval návrhy na rozdělení peněz pro jednotlivé dotační programy. Dával pozor, aby bylo vše podle norem ministerstva. Měl pod sebou několik kolegů, připravoval podklady pro rozhodování, zároveň byl členem poradní expertní výběrové komise, která schvalovala návrhy na rozdělení programů. A také byl v kontaktu administrátorkou Programu III Jarmilou Krumphanzlovou. Ta již dříve u soudu uvedla, že pro rozdělení milionů pro sportovní organizace nevycházela z žádných konkrétních podkladů, ale spíše použila svůj vlastní úsudek a vlastní pomocná kritéria. 

Jak říkám ...

„Program III se mnou nekonzultovala,“ prohlásil u soudu úředník Darek Vít, který se podílel na výpočtech vybraných dotačních programů a byl přímým nadřízeným administrátorům, kteří připravovali návrhy rozdělení peněz pro posouzení expertní výběrovou komisí. Sám však nevěděl, jakým způsobem k částkám bývalá úřednice MŠMT Krumphanzlová došla. Na dotazy obhájců, kteří se ptali na hodnotící tabulky a váhové poměry kritérií v tabulce pro rozdělení Programu III, nedokázal odpovědět.

Jak říkám ...

„Nevím, jak paní Krumphanzlová došla k těm částkám v hodnotících tabulkách, nevybavuji si,“ prohlásil tehdejší vedoucí oddělení finanční podpory sportu Darek Vít.  

Přesto návrh na rozdělení neinvestičního programu pro střešní organizace od paní Krumphanzlové tehdy svým kolegům v expertní výběrové komisi k posouzení rozeslal 7. února 2017 v předvečer před jednáním komise. Právě na tento návrh ale upozornili zástupci ČUS, protože byl podle nich nekompetentně připraven. Například podle kritéria členské základny udělila administrátorka olympijskému výboru 15 milionů korun přesto, že ČOV ve své oficiální žádosti uvádí u členské základny nulu. Podle obžaloby její návrh měl být finální, tedy v rámci závazné metodiky a obžaloba od něj také odvozuje způsobenou škodu. 

Místo klíčové porady oddychová pracovní cesta

Upravený návrh pro další rozhodování ministerstva pak projednávala a schvalovala expertní výběrová komise na svém následujícím jednání. Toho se však Vít nezúčastnil, protože byl pracovně mimo republiku – na základě pozvání od Českého olympijského výboru byl ministerstvem školství vyslán na pracovní cestu do Turecka na Evropský olympijský festival mládeže. Na dotaz obhájců, proč tuto cestu upřednostnil před účastí na klíčové poradě pro rozdělení prostředků do sportu, odpověděl: „Zvažoval jsem to z pohledu, že získám další zkušenosti. A že si také trochu oddechnu, protože v té době to bylo na ministerstvu pracovně neúnosné,“ prohlásil u soudu Vít. 

Stejně jako bývalá úřednice Krumphanzlová uvedl, že na ministerstvu bylo v té době velmi hektické období a chyběla odbornost.

Jak říkám ...

„To se patrně promítalo do kvality odvedené práce. Situace byla dost složitá, protože na ministerstvu v té dobu nikdo nerozuměl financování sportu. A nebylo se ani koho zeptat. Člověk s největšími znalostmi pan Vosyka odešel a své know-how k výpočtům programům nepředal,“ popsal Vít situaci, která se děla v úřadě za vedení bývalé ministryně školství Kateřiny Valachové. 

Podle Miroslava Jansty, předsedy České unie sportu, se tím odhalila nesystémovost a netransparentnost vedení MŠMT v rámci financování sportu období 2016 a 2017.

Jak říkám ...

„Bylo to ukázáno na výpovědi pana Víta a na odpovědích, ve kterých nevěděl o existenci materiálů, které upravovaly přípravu metodiky pro financování sportu.  Potom bylo zajímavé, že svědek potvrdil, že v době rozdělování státních peněz ho hostil v Turecku olympijský výbor, tedy jeden z příjemců té dotace,“   upozornil Jansta.Líbil se vám článek? Máte k němu nějakou připomínku nebo zajímá vás diskuse k němu?
Více na facebookovém profilu webu SportovniListy.cz   zde ...


(Jiří Uhlíř, Česká unie sportu, SportovniListy.cz, foto: Petr Skála)

Biatlon volá: Katko, vrať se!!!

28.2.2021 09:00:00

V ne příliš radostné době se poměrně velká část české populace těšila na mistrovství světa biatlonu, který v posledních letech přinášel tolik radosti a úspěchů. Bohužel, až na jeden povedený závo...