Pražský maraton nově


Řešení následků pandemie nutí měnit všude zaběhnutá pravidla, snad s výjimkou našich populárních hobbymarketů. Sport pak patří mezi nejvíce zasažené.

Jeden z důležitých aspektů sportování je právě sociální interakce, tedy to, co je pro nepřátelský vir živným polem. Aby se některé akce mohly uskutečnit, je nutné přijmout nová organizační opatření. Populární Pražský maraton není výjimkou. Pravidelně se jej účastní kolem 10 000 běžců různých výkonnostních kategorií.

Aby se vyhovělo, všem vládním požadavkům, budou pořadatelé nuceni závod startovat individuálně tak, aby byly zachovány odstupy 2 metrů, vznikne tedy lidský řetěz o délce 20 km. Pro představu ze Staroměstského náměstí třeba až do Horních Počernic. Závodníci se budou moci předbíhat pouze v předepsaných odstupech, což budou kontrolovat drony a porušení může vést až k diskvalifikaci a udělení pořádkové pokuty.

Občerstvení závodníků na trati bude řešeno tak, že nápoje budou podávané z desinfikovaných tyčí, láhve se budou muset odhodit jen do připravených kontejnerů podél trasy.

Tato přísná opatření však určitě zvyšují šance na úspěch pro české maratonce, zcela evidentně dojde k eliminaci spolupráce afrických běžců a každý bude muset běžet sám na sebe. Můžeme se tedy těšit na zajímavý sportovní zážitek.

Slavia chystá krizový scénář

Ministr Vojtěch plánuje spartakiádu

Za roušky titul


Česká vláda dostane ocenění Evropské komise.

Říká se, že kuriózní neověřené informace, jaká je i ta, co jste si přečetli, vydavatelé novin dříve opatřovali latinskou zkratkou N.T. (Non testatum) – neověřeno. Fonetická podoba zkratky "enté"  se zvukově podobá německému die Ente, česky tedy kachna. Nu a tak Kachnu na neděli...

(kp,sportovnilisty.cz,foto:mp)