Pozor! Primátorky proběhnou, ale za zvýšených hygienických a bezpečnostních pravidel

Již tento víkend, 18. – 20. září 2020 se na náplavce Rašínova nábřeží v Praze uskuteční závody Univerzitních osem a 107. AXA Primátorky. Z důvodu šířící se pandemie COVID-19 se závodů nezúčastní žádný český reprezentant nominovaný na blížící se mistrovství Evropy, ani nikdo z členů národního družstva do 23 let, které závodilo na evropském šampionátu v Německu. Závody i doprovodný program na pražském nábřeží proběhne za zvýšených hygienických a bezpečnostních pravidel.

Poprvé bude zázemí pro diváky na obou březích Vltavy, a to jak na Rašínově, tak i na Hořejším nábřeží, čímž se zajistí menší koncentrace lidí na jednom místě. Mezi nábřežími bude jezdit přívoz. V zázemí bude divákům k dispozici dezinfekce, a byť celá akce proběhne výhradně v otevřených prostorách, návštěvníkům doporučujeme použít roušky zakrývající nos a ústa. Vzhledem k aktuální situaci žádáme o dodržování pravidla 3R, a to jsou: roušky, (dezinfekce) rukou a rozestupy.

Jak říkám...

„Zároveň apeluji i na dodržování čtvrtého R, tedy zdravého rozumu,“ řekl David Douša z pořadatelské agentury RAUL pár dnů před akcí novinářům. 

SportovníListy.cz byly na místě děje ...
 

Ve stejném rozsahu budou hygienická a bezpečnostní opatření dodržovat i všichni dodavatelé a partneři 107. AXA Primátorek, kteří připravili pro návštěvníky doprovodný program během celého víkendu. K dispozici budou po celou veškeré potřebné hygienické pomůcky, dezinfekce a nejvíce vytížená místa budou pravidelně dezinfikována.

Co se týká  maximální bezpečnosti, myslí organizátoři  nejen na návštěvníky, ale také sami na sebe a sportovce. Ceremoniály vítězných posádek budou probíhat v dostatečném časovém rozestupu a jednotlivé posádky se mezi sebou nebudou potkávat a zároveň budou i v bezpečné vzdálenosti od diváků.

Předávání medailí proběhne bezkontaktně a bez tradičních zvyků, jako je například přípitek ze společné vítězné lahve. V zázemí po dojezdu bude možné, aby pouze jedna posádka byla na platě a střídala se s jinou v dostatečném časovém rozmezí. V neposlední řadě i pro mimopražské kluby bude zázemí loděnic přizpůsobeno tak, aby nedošlo mezi jednotlivými posádkami k přímému kontaktu. V objektech loděnic budou rozestavěny stany s mobilními toaletami a pitnou vodou. Ve všech prostorách veslařských klubů bude nutné nosit roušku.

Pořadatelé prosí návštěvníky, aby pečlivě zvážili svůj zdravotní stav a nepodceňovali jakékoliv příznaky. Přejí si, aby na místě konání závodů dbali bezpečnosti své i svého okolí a snažili se vyhnout přímému kontaktu s ostatními. 

Vstup na 107. AXA Primátorky je na celý víkendový program zdarma. Těšíme se s vámi na viděnou, a protože je lepší věci opakovat dvakrát než o nich vůbec nehovořit, hygienická pravidla najdete níže i v bodech.

ZÁZEMÍ ZÁVODU

• Zázemí závodu je umístěno na náplavce Rašínova a Hořejšího nábřeží.
• Akce probíhá pouze v otevřených venkovních prostorách.
• Návštěvníci náplavky neplatí vstupné
• Žádná část zázemí závodu není v krytém prostoru.
• Cíloviště je rozmístěno tak, aby bylo zamezeno shlukování návštěvníků na
jednom místě a měli tak možnost se volně procházet a dodržovat dostatečné
rozestupy.
• Zázemí je koncipováno pro bezpečný pohyb povoleného počtu návštěvníků.
• Doporučujeme, pokud nebude možné dodržet 2m odstup, použít roušku zakrývající nos a ústa.
• V prostoru zázemí budou rozmístěna hygienická doporučení a pokyny pro návštěvníky akce.
• Po celou dobu akce bude probíhat průběžný dohled v zázemí.

DEZINFEKCE NA KLÍČOVÝCH MÍSTECH


• V rámci celého zázemí budou volně dostupné hygienické a dezinfekční prostředky v dostatečném počtu.
• Klíčová místa budou pořadatelem pravidelně dezinfikována (toalety, místa pro sezení, apod.).

STÁNKY DOPROVODNÉHO PROGRAMU

• Všichni partneři a dodavatelé v celém zázemí závodu budou mít u svých míst dostupnou dezinfekci a budou dbát na hygienická opatření.
• Na svých stáncích zajistí provoz tak, aby nedocházelo ke shlukování lidí, a zajistí dostatečné rozestupy.
• Zajistí pravidelnou dezinfekci svého prostoru.
• V kavárně bude zajištěna možnost bezhotovostní platby a personál bude pracovat s rouškou zakrývající nos a ústa a v hygienických rukavicích.

CEREMONIÁLY


• Ceremoniály vítězných posádek budou probíhat vždy s dostatečnými časovými rozestupy.
• Bude zajištěný rozestup min. 2 metry od přihlížejících diváků.
• Ceremoniály proběhnou bez podávání ruky a společných přípitků z jedné vítězné lahve.
• Vítězné posádky si budou brát medaile z podnosu bez kontaktu s pořadateli.
• Na předávacím pontonu budou přítomni pouze dekorující osoby určené OV, všichni vybaveni nasazenou rouškou
• Dekorovaná posádka bude nastupovat s nasazenými rouškami, pouze po
nezbytnou dobu fotografování bude možné roušky sundat

DOPORUČENÍ
● Sledujte pravidelně aktuální informace, pravidla a doporučení vydaná MZ ČR.
● Zdravotní stav – pakliže se necítíte dobře, zvažte svou účast na akci.

(ps, SportovníListy.cz, axaprimatorky.cz, foto: Petr Skála)