Začátky vysokoškolského sportu v Brně

Založení Vysokoškolského sportu v Brně souviselo se založením Moravské Slavie, tak vzpomínali před devadesáti lety ti, kteří stáli u kolébky Vysokoškolského sportu a kteří připravili půdu i v řadách středoškolské mládeže.

Cílem V. S. Brno byl duch amerických universit. Ve zprávě jednatelské z roku 1928, po roce od založení, se dovídáme, že Vysokoškolský sport Brno měl 2 zakládající členy, 26 přispívajících a 245 činných. Po prázdninách se pak nově přihlásilo 65 členů. Ve zprávě se píše, že je to sice málo vzhledem k počtu 3000 posluchačů v Brně, ale nemůže se klesat na mysli, je teprve „První rok za námi a z ničeho je tu ne méně než 9 odborů“ (myšleno sportů).A tady je několik dobrých rad pro studenty z té doby:
Zvykněte si studovati! — Rozeberete-li si svoji celodenní činnost, shledáte, že mnoho věcí konáte ze zvyku. Zvyk je kopec — nahoru se jedenkráte dostanete, jeho svah však nemá konce. — Osvojte si proto dobrý zvyk—zvyk studovati. — Cvičte — Právě tak jako svalstvo se cvikem vyvíjí, zdokonaluje se i duševní zdatnost. Necvičíte-li, zakrní oboje. — Soustřeďte se. — Číslo trojmístné si snáze pamatujete, než číslo sedmimístné. Nestudujte proto mnoho a různých věcí zároveň, ale soustřeďte svůj zájem vždy jen na jednu věc.— Vhodný čas. Hodina denně postačí. Vystříhejte se však zásady: Nedělej dnes, co můžeš odložiti na zítřek. —Volte si předmět, který vás baví a využijte i volného času v tramvajích, čekárnách a pod. — Volný čas je váš a má takovou hodnotu, jak jej sám ceníte.
YMCA Praha.

                                                                                                                             
(kp,sportovnilisty.cz,foto:arch.)