Triumf sokolských gymnastů v Paříži


Česká obec sokolská, založená jako celostátní sokolská organizace v roce 1889, se uvedla do života zájezdem do Paříže na XV. slet Unie francouzských gymnastů ve dnech 8. a 9. června 1889. Když byla rakouskými úřady zakázána hromadná účast Sokolstva, odjelo za hranice 134 osob včetně třech družstev, která na závodech v Paříži dobyla první tři místa. 

Na obrázku je první družstvo, které vyhrálo zlatý věnec. Z levé strany: Pechan, Březina, vzadu uprostřed Grumlík (vedoucí družstva), před ním sedící Fiedlert vedle něho (se skřipcem) Potůček, vpravo nahoře Hyánek,  před ním s kuželem Bloudek a ležící Hron.Na druhé fotografii jsou ceny vítězných družstev sokolských na závodech v Paříži v roce 1889. I.cena: zlatý věnec družstva Grumlíkova, II.cena: stříbrný vavřín družstva Prágrova a III.cena: stříbrná vavřínová ratolest družstva Vaníčkova.

                                                                                                                       
(kp,sportovnilisty.cz,foto:arch.)